Gemeenteraad leest informatie PPN uit de media

Zwolle – Freddy Eikelboom, de fractievoorzitter van Swollwacht, is teleurgesteld en boos. Herhaaldelijk moet Eikelboom in de media lezen, wat het college voornemens is voor de komende jaren. Dit keer betrof het de Perspectiefnota 2012-2015 (PPN) die dinsdagmiddag 16.15 uur aan de pers bekend werd gemaakt. Eikelboom: "Al verschillende jaren en malen hebben wij het gehad over de wijze waarop de raad tijdig en vooraf wordt geìnformeerd. Is het de bedoeling dat we gewoon met elkaar via de pers gaan communiceren? Dat scheelt heel wat vergadertijd, levert meer publiciteit op voor de raad en voor het gemeentebestuur en minder frustratie. Immers van een debat in de raad is toch al jaren geen sprake meer!"

Eikelboom vraagt begrip voor zijn cynisme, maar wordt er toch een beetje moedeloos van dat een organisatie als de gemeente Zwolle niet gewoon tijdig haar raadsleden, notabene het hoogste orgaan, informeert en haar afspraken nakomt. De conclusie die Eikelboom hier voorlopig trekt, is dat er van monitoring door B&W en directie nog steeds geen sprake is. De fractievoorzitter van Swollwacht hoopt niet dat dit een schot voor de boeg is, wat de raad de komende tijd nog te wachten staat. Eikelboom: "Wederom een gemiste kans en de excuses cultuur heerst nog steeds boven alles!" De griffie, die het betreffende digitale document pas 13 uren na de bekendmaking aan de pers aan de raadsleden stuurde, excuseert zich door te melden dat door een communicatiestoornis tussen de griffie en de ambtelijke organisatie dit niet tijdig gelukt is.

Artikel delen:
Reacties 2
 1. De gemeente en tijdig….? Dat zijn twee verschillende dingen. Niet alleen de raadleden worden niet tijdig geinformeerd. Ook de informatievoorziening aan burgers kan een stuk beter. Kijk bijvoorbeeld maar eens hoe het gaat met de afgifte van een vergunning voor evement. Na publicatie kan er tot 6 weken bezwaar worden gemaakt….. staat de afgifte 1 week voor het evenment in de Peperbus. Soms is de publicatie pas na het evenement. Hoe worden burgers en raasleden gezien i.h.k.v. ‘samen maken we stad’? Samen is vooral het nakomen van afspraken!


  Maak melding

 2. Swollwacht moet duidelijk nog wennen aan het dualistische stelsel dat toch al weer vele jaren van kracht is in de lokale politiek.

  Dus speciaal voor Swollwacht nog een korte uitleg: het College bestuurt, de Raad controleert!

  De Raad is een VOLKSvertegenwoordiging van de gemeente Zwolle. Ik zie niet in waarom de volksVERTEGENWOORDIGING eerder zou moeten weten wat het BESTUUR aan beleid heeft ontwikkeld dan het VOLK zelf.

  Via de pers, Swollwacht, kan de gehele bevolking, dus inclusief haar vertegenwoordiging, er gelijktijdig kennis van nemen. U, Swollwacht, is niets meer en niets minder dan IK!

  En staat het u niet aan, dan hebt u de mogelijkheid het bestuur weg te sturen. Namens mij, zonder dat u mij daarover iets hoeft te vragen. Want daarvoor heb ik of andere stadgenoten u gekozen/afgevaardigd.

  Genoeg politicologie en staatsrecht voor deze avond… ‘k Btwijfel het of Swollwacht dit alles snapt…


  Maak melding

Reageer