Wijkplatform Berkum

Zwolle – Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners Berkum uit voor het wijkplatform Berkum op dinsdag 14 juni 2011. De bijeenkomst vindt plaats in het Wijkcentrum De Weijenbelt, Campherbeeklaan 82 en begint om 20.00 uur.

erik_dannenberg.jpg

Tijdens het wijkplatform geeft Kristian van Oene, van Landschap Overijssel, een toelichting over Struinwaard en het beleid rond loslopende honden. Bij het thema Zorg en Welzijn vertelt wethouder Erik Dannenberg over de veranderingen en ontwikkelingen binnen de WMO, de decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ. Ook komt Samen Berkum (www.samenberkum) aan de orde.

Van 19.00 uur tot 19.45 houdt wijkwethouder Erik Dannenberg spreekuur. U kunt dan bij de wijkwethouder terecht met uw persoonlijke vragen en opmerkingen. Als u hiervan gebruik wilt maken dan verzoeken wij u dit voor 14 juni 10.00 uur aan te geven bij de wijkmanager Heleen Gansekoele, bereikbaar via telefoonnummer 14038 optie 3 of via email h.gansekoele@zwolle.nl

 

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Het verslag is te vinden op www.zwolle.nl/zwolsewijken , onder de gewenste wijk. De data van de verschillende wijkplatforms en de agenda’s zijn hier ook te vinden.’

Artikel delen:

Reageer