Subsidie voor Stichting Mentorschap Zwolle

Zwolle – Het college van Zwolle heeft voor het jaar 2011 besloten incidenteel een subsidie van € 6.200 te verlenen aan Stichting Mentorschap Zwolle e.o. voor de inzet van vrijwillige mentoren ten behoeve van inwoners van Zwolle die door een beperking niet voor zichzelf kunnen opkomen en die het ontbreekt aan een adequaat sociaal netwerk.

De mentor waakt actief over de belangen van de betrokkene en stemt de belangenbehartiging af op diens behoefte en mogelijkheden. Afhankelijk van de mogelijkheden van betrokkene treedt de mentor ondersteunend, begeleidend, plaatsvervangend of vertegenwoordigend op.Hij doet dit met respect en met inachtneming van het zelfbeschikkingsrecht van betrokkene. Hierbij neemt de mentor de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van betrokkene tot richtsnoer.

De mentor neemt beslissingen op het persoonlijke vlak met als doel het zelfstandig optreden van betrokkene zoveel mogelijk te stimuleren. Hierbij heeft de mentor de taak en de plicht om betrokkene, waar dit kan, zelf te laten beslissen. Tenzij uit wet of verdrag anders voortvloeit, is betrokkene tijdens het mentorschap onbevoegd rechtshandelingen te verrichten in kwestie van zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan betrokkene toestemming geven om deze handeling wel zelf te verrichten.

Op andere gebieden op het persoonlijke vlak heeft de mentor ook een taak om de belangen van betrokkene te bewaken en hem raad te geven. Bijvoorbeeld als een relatie van betrokkene een negatief effect heeft kan de mentor de hulpverlener instructies geven. Onderstaande praktische taken kunnen als voorbeeld worden beschouwd.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Is het mentorschap niet een beschermde titel bij een schuldhulpverlenend traject? Zal dan misschien wel veel vragen oproepen.


    Maak melding

Reageer