Start project ‘IK Lekker fit!?’ Zwolle

Zwolle – Op woensdagmorgen vond in het FC Zwolle-stadion de kick-off plaats van het project ‘IK Lekker fit!?’. Bij de opening waren ex- topschaatser Erben Wennemars en diverse leerlingen van basisscholen uit Zwolle aanwezig.

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_4.jpg

Dit project is een initiatief van Zilveren Kruis Achmea in samenwerking met Sportservice Overijssel, GGD IJsselland, de Nederlandse Hartstichting en Noordhoff Uitgevers, om de basisschooljeugd te stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl. De lokale projectleiding is in handen van SportService Zwolle met ondersteuning van de GGD IJsselland en FC Zwolle United, en vormt een belangrijk onderdeel van het programma Zwolle Gezonde Stad. Erben Wennemars werkte als ambassadeur van FC Zwolle United graag mee aan dit evenement: “Het raakt mij als ik kinderen zie die door overgewicht niet vrij kunnen bewegen en daardoor niet durven te sporten. Daarom is ‘IK Lekker fit!?’ ontzettend belangrijk om kinderen hier bij te helpen. Als je fit bent kun je beter nadenken en gaat het ook beter op school”.

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_1.jpg

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_2.jpg

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_3.jpg

In tal van gemeenten draait ‘IK Lekker fit!?’ inmiddels en met de start van het programma Zwolle Gezonde Stad wil de gemeente Zwolle aansluiten bij dit succesvolle project. Elf Zwolse basisscholen gaan volgend schooljaar deelnemen aan het project dat voor de komende drie jaar wordt gefinancierd door de gemeente Zwolle en Zilveren Kruis Achmea. Wethouder Erik Dannenberg van de gemeente Zwolle: “IK Lekker fit!? laat niet alleen de jeugd maar ook hun ouders ervaren hoe belangrijk en vooral ook hoe leuk een gezonde leefstijl is. Dit project is dan ook een waardevol onderdeel van het programma Zwolle Gezonde Stad.

ik_lekker_fit.jpg

SportService Zwolle speelt een centrale rol bij de uitvoering van het thema bewegen binnen het lespakket. Zij laten kinderen kennis maken met diverse sport- en beweegmogelijkheden om een life-time sportdeelname te bevorderen. Ook ervaren kinderen wat regelmatig sporten en bewegen voor het lichaam betekent. Daarnaast spelen diëtisten een rol in de voorlichting omtrent gezonde voeding. Zij bieden onder andere kook- en smaaklessen, workshops voor ouders en voorlichtingsavonden aan. Het nut van een goed ontbijt, verantwoorde tussendoortjes en andere onderwerpen in relatie tot gezonde voeding komen hierbij aan bod.

 

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_5.jpg

“Kinderen en hun ouders met een structureel sport- en beweegaanbod in de gelegenheid stellen om zo vroeg mogelijk het plezier van sporten en bewegen te laten ontdekken, vormt in de ogen van SportService Zwolle het fundament voor een gezonde en actieve leefstijl. Door gelijktijdig slimme verbindingen aan te gaan met onderwijs, welzijn en zorg wordt de kennis van een gezonde leefstijl vergroot en creëren we op een natuurlijke wijze een juiste balans tussen het voedings- en beweegpatroon van kinderen. Het programma ‘IK Lekker fit!?’ brengt deze verbindingen tot stand”, aldus Toon Kannekens, directeur SportService Zwolle.

08-06-2011_ik_lekker_fit_ondertekening_erben_wennemars_6.jpg

‘IK Lekker fit!?’ is een gezamenlijk initiatief van de verschillende partners voor leerlingen uit groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. De door de Nederlandse Hartstichting en Noordhoff Uitgevers ontwikkelde lesmethode Lekker fit! wordt hiervoor als basis gebruikt. Landelijk werken inmiddels ruim 900 scholen met de lesmethode Lekker fit! Het lesprogramma biedt zowel theorie- als praktijklessen over drie steeds terugkerende thema’s: bewegen, voeding en het maken van gezonde keuzes. Het heeft tot doel het bevorderen en stimuleren van gezonde voeding en beweging bij kinderen en het vergroten van hun kennis op dit gebied. Centraal staat de boodschap: Fit zijn is fijn! Daarnaast neemt ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats in binnen het project om zo de ouders het belang in te laten zien van een gezonde en actieve leefstijl van hun kind (en zichzelf).

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Jammer dat er niets geschreven wordt over de Landstede studenten die de spellen voorbereid, opgebouwd en begeleid hebben. Na de negatieve publiciteit van de laatste dagen valt nu zeker iets positiefs te melden.    Maak melding

  2. De Siod en de Fiod moeten eigenlijk verdere onderzoek doen naar de handel en wandel van Landstede. Wat naar buiten is gebracht is alleen maar een topje van de ijsberg. Ja meneer Robert de Vos of mag ik zeggen meneer de TV scout het stinkt bij Landstede.


    Maak melding

Reageer