Reünie Orkest Artillerie naar Klinkerfestival

Zwolle – Op zaterdag 18 juni heeft de organisatie van het Klinkerfestival via een anonieme sponsor een prachtig cadeau aangeboden gekregen. Op deze zaterdag  komen er traditiegetrouw minimaal 15 (dweil) orkesten naar Zwolle om de gezellige binnenstad nog gezelliger te maken met vrolijke muziek en dat allemaal op een heel toegankelijke manier. Dat is dit jaar weer gelukt met een 19 tal orkesten / groepen, die tijdens de middag in de gehele binnenstad te horen zullen zijn.

Een cadeau is een optreden van het ROA (Reünie Orkest Artillerie Koninklijke Landmacht) welke speciaal naar Zwolle komt om een parade te houden (aanvang 15.00 uur) door de Diezerpromenade, Gasthuisplein naar het festival terrein het grote Kerkplein. Om 16.30 zal dit orkest bestaande uit 40 (beroeps) muzikanten een concert geven op het podium met een heel divers modern programma wat zal eindigen om 17.30 uur. Hierna zullen alle andere kapellen zich aan het publiek en aan hun collega orkesten  steeds een ca. 5 minuten durend mini concert ten gehore brengen. De toegang is geheel gratis, de laatste info is te zien op  www.klinkerfestival.nl.


Vanaf het formeren van de eerste legers kennen wij militaire muziek. Gedurende duizenden jaren hebben deze bij nagenoeg alle krijgsmachten in gebruik zijnde muziekinstrumenten hoofdzakelijk als signaalinstrumenten gefungeerd. Commandanten gebruikten hun muzikanten om door middel van signalen bevelen door te geven, omdat zij niet in staat waren met hun stem relatief grote afstanden te overbruggen of tijdens het gevecht het lawaai op het gevechtsveld te overschreeuwen. 

Vanaf de oprichting van de Artillerie in 1677, waren ook bij de compagnieën artillerie te voet in de zeventiende, achttiende en het begin van de negentiende eeuw tamboers ingedeeld, terwijl bij het Korps Rijdende Artillerie vanaf de oprichting in 1793 trompetters in de organisatie waren opgenomen. Toen in de vorige eeuw de veldartillerie tot een volledig bereden wapen werd omgevormd moesten ook hier de trommen plaats maken voor trompetten. Toen in 1810 de Hollandse artillerie bij het Franse leger van Napoleon werd ingelijfd, kreeg 9 Regiment Artillerie te voet (9ème Regiment d ’Artillerie à Pied) dan ook een eigen muziekkorps ingedeeld. Helaas betekende deelname aan de veldtocht naar Rusland in 1812 ook voor dit eerste Nederlandse artilleriemuziekkorps het einde.

In 1814 zijn er uit de bij het Korps Rijdende Artillerie ingedeelde trompetters een trompetterkorps geformeerd. Vanaf 1848 volgden de trompetterkorpsen bij het Regimenten Veldartillerie. Helaas moesten al deze korpsen in 1922 verdwijnen in het kader van de bezuinigingen bij de Koninklijke Landmacht. Uiteraard voelden de artilleristen het opheffen van de eigen trompetterkorpsen als een groot gemis en zo werden tussen 1922 en 1940 bij een aantal regimenten met behulp van het nog aanwezige instrumentarium, aangevuld met door de burgerij en/of de eigen officieren geschonken instrumenten, de “vrijwillige” muziekkorpsen geformeerd. 

Na de Tweede Wereldoorlog werden in de loop der jaren zowel bij diverse eenheden tamboerkorpsen, ook wel drumbands genoemd, opgericht. Al deze muziekgezelschappen hadden geen officiële status. Zij waren geformeerd uit enthousiaste onderofficieren en dienstplichtigen, die vaak als amateurs in de burgermaatschappij muziek maakten en dit tijdens hun diensttijd een goede tijdsbesteding vonden.  

Op 12 maart 1960 werd een wens bij het Wapen der Artillerie gerealiseerd, namelijk bij ministeriële beschikking werd het Trompetterkorps der Artillerie officieel opgericht en ingedeeld bij de krijgsmacht. Het gedonder van kanonnen en geraas van raketten klinkt de artilleristen als muziek in de oren, maar dit korps brengt “de forse melodie” op een andere wijze onder onze aandacht. Helaas is het korps in 1995 in verband met reorganisaties en bezuinigingen bij de Koninklijke Landmacht opgeheven.

Er is een voortdurende wisseling tussen een beroepsorkest dat wordt opgericht en weer opgeheven en een enthousiaste groep officieren, kaderleden en muzikanten die de muziek bij ons Wapen der Artillerie ten gehore willen blijven brengen. Net als in het verleden hebben enthousiasme oud-leden van het ATK zich eind 2001 als vrijwilliger verenigd en hebben het Reünie Orkest Artillerie Trompetterkorps (ROA) opgericht. De wijze waarop zij vorm geven aan de muzikale tradities bij ons Wapen, is bewonderenswaardig. In 2010 werd het gouden jubileum van het ATK gevierd met een grote reünie voor oud-muzikanten en het uitgeven van een boek.

Artikel delen:

Reageer