Website Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zwolle – Kadera aanpak huiselijk geweld is trots op haar nieuwe website over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en trots op de implementatie van Krachtwerk binnen haar organisatie. Woensdag 15 juni zal wethouder N. Vedelaar de website lanceren en werkt Kadera conform de methodiek Krachtwerk. Daarmee is het een van de eerste organisaties in Nederland die binnen al haar vrouwenopvangvoorzieningen Krachtwerk invoert.

Het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling is meestal niet eenvoudig. Professionals kunnen bij de aanpak van huiselijk geweld tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden aanlopen. De meldcode ondersteunt professionals om bij (vermoedens van) geweld te handelen, zodat geweld voorkomen en/of vroegtijdig gestopt kan worden. Krachtwerk is een methode voor vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld met het doel de vrouwen te ondersteunen in hun proces naar een veilig en zo zelfstandig mogelijk bestaan voor henzelf en hun kinderen. De methode maakt gebruik van de kracht en de mogelijkheden van vrouwen en de hulpbronnen in de gemeenschap.

Met het werken vanuit de belangrijkste principes van Krachtwerk is Kadera ervan overtuigd dat haar dienstverlening aan de cliënten effectiever verloopt, het herstel van de cliënten bevorderd wordt en terugval zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. De website kan een goede bijdrage leveren bij het voorkomen van kindermishandeling…. mooi ontwikkelingen die graag gezien worden.. Huiselijk geweld en kindermishandeling zij niet van elkaar te onderscheiden. De meldcode is een goede ondersteuning voor professionals, ik denk dat het een goede bijdrage zal leveren om kindermishandeling te verminderen.. succes


    Maak melding

Reageer