Deltion-studenten maken levensboek met Frion-cliënten

Zwolle – Eerstejaars studenten van de niveau 4-opleiding Gehandicaptenzorg, Specifieke doelgroepen en Jeugdzorg hebben cliënten van Frion begeleid bij het maken van een levensboek.

Dinsdagmiddag 14 juni vond in theehuis De Langenhof in Zwolle de feestelijke afsluiting plaats van het levensboekproject. Levensboek Half april volgden de studenten samen met Frion-begeleiders een workshop over totale communicatie en het inzetten van beeldaspecten als communicatiemiddel. De opgedane kennis en vaardigheden hebben zij daarna wekelijks in praktijk gebracht in de vertrouwde thuisomgeving van de cliënt. De cliënt bepaalde de onderwerpen, koos het beeldmateriaal en de drager. Vraaggericht werken stond centraal.

Dinsdag presenteerden de cliënten hun levensboek. Waar de ene cliënt een handzaam klein boek had samengesteld om altijd mee te kunnen nemen, had de ander foto’s en herinneringen geplakt op dun kwetsbaar papier. Op de foto laat een cliënt zijn levensboek zien in de vorm van een schilderij op linnen. Cliënten bepalen zelf aan welke begeleiders en anderen uit hun netwerk zij het boek laten zien. Die mensen krijgen een blik in het leven van de cliënt. Soms het leven van vroeger, maar vooral het leven dat zij nu leiden. Want dat vindt de cliënt veel belangrijker om vast te leggen. Studenten hebben zichtbaar genoten van dit project. Zij hebben een voor hen nieuwe doelgroep leren kennen, wat bij sommigen zelfs heeft geleid tot een definitieve keus voor de opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Onder het genot van een kopje thee of koffie, ook geserveerd door cliënten van Frion, ontvingen cliënten, begeleiders en studenten een certificaat van deelname. Een geslaagd project dat een structureel vervolg gaat krijgen binnen de opleidingen van het Deltion College en binnen Frion.

Artikel delen:

Reageer