Bezoekers centrum Zwolle kunnen op maat parkeren

Zwolle – Bezoekers van de binnenstad van Zwolle krijgen een ‘parkeerplek op maat’. Dat is de inzet van de gemeente bij het parkeerbeleid in de stad. Burgemeester en wethouders vinden dat bij een van de meest gastvrije binnensteden van Nederland een gastvrij onthaal van automobilisten en fietsers hoort. Burgemeester en wethouders van Zwolle presenteren een omvangrijk pakket aan maatregelen en plannen om het bestaande parkeerbeleid nog verder te verbeteren.

15-06-2011_toelichting_parkeerplannen_vanaf_de_peperbus_rene_de_heer_1.jpg
Wethouder De Heer presenteerde de plannen vanaf De Peperbus… 

Zo wordt het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers van de binnenstad met vele honderden uitgebreid – zowel voor automobilisten als voor fietsers. Daarbij wordt onder andere gekeken naar slim gebruik van al bestaande parkeermogelijkheden op particulier terrein, waardoor bestaande parkeerplaatsen beter benut worden. Ook wordt ingezet op ‘slimme’ bewegwijzering van parkeerplaatsen. Voor fietsers wordt geëxperimenteerd met mobiele fietsenstallingen. Een proef komt er ook om te kijken hoe zo goed mogelijk bestaande parkeerplaatsen in de binnenstad kunnen worden benut als ‘stop & shop’-plekken voor winkelklanten, bewoners en andere vergunninghouders. Verder wordt onderzoek gedaan naar de beste manier om bussen zo efficiënt mogelijk naar en langs de binnenstad te laten rijden. De gemeente wil met de pilots uitzoeken welke (flexibele) oplossingen de binnenstadbezoekers en -bewoners zo goed mogelijk van dienst zijn.

15-06-2011_toelichting_parkeerplannen_vanaf_de_peperbus_rene_de_heer_3.jpg

15-06-2011_toelichting_parkeerplannen_vanaf_de_peperbus_rene_de_heer_2.jpg

15-06-2011_toelichting_parkeerplannen_vanaf_de_peperbus_rene_de_heer_4.jpg

Gastvrij

Wethouder Rene de Heer, verantwoordelijk voor onder meer de bereikbaarheid van Zwolle en van de economische ontwikkeling van de binnenstad, geeft aan: “Zwolle streeft ernaar om binnen afzienbare tijd tot de top van de meest gastvrije binnensteden van Nederland te worden gerekend. Wij vinden dat daarbij hoort dat onze inwoners en de vele bezoekers uit de regio en de rest van het land in Zwolle gemakkelijk en goed hun auto of fiets moeten kunnen parkeren. Of, als ze met het openbaar vervoer komen, dat ze snel bij het stadshart kunnen komen en daar makkelijk in en uit kunnen stappen. De afgelopen tijd hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar wat nu goed gaat en wat beter kan. Daarbij hebben we ook volop contact gehad met deskundigen: binnenstadbewoners, winkeliers, bezoekers, onderzoekers. Nu is het moment om te vertellen wat we gaan doen. Naast een aantal concrete plannen gaan we vooral met een aantal praktijktests – pilots – kijken wat goed werkt en wat misschien toch niet aanslaat.”

De Heer wil vooral focussen op plannen die direct bijdragen aan een efficiënt gebruik van parkeerplaatsen voor automobilisten en fietsers in en om het centrum. “Ik denk dat we de komende jaren al flinke slagen kunnen maken. Wat ik belangrijk vind is dat we blijven monitoren of we voldoende en goede parkeermogelijkheden hebben voor onze gasten”, aldus de wethouder.

Pilots

Pilots die nu al uitgevoerd kunnen worden zijn die voor het fietsparkeren en die voor het project ‘In De Ban Van De Ring’. Later dit jaar staan ook een pilot gepland voor de ‘stop & shop’-plekken.

Voor het fietsparkeren bestaan de pilots uit het testen van (on)bewaakte mobiele rijwielstallingen op een aantal locaties in de binnenstad.

De pilots voor In De Ban Van De Ring moeten aantonen welke maatregelen de bestaande verkeersproblemen bij het station en bij het Maagjesbolwerk kunnen oplossen.

Bij de pilot voor de ‘stop & shop’-plekken wordt gekeken of parkeerplaatsen in de binnenstad ‘dubbel’ gebruikt kunnen worden: deels door binnenstadbewoners, deels voor kortparkeren door winkelklanten.

Arrangementen

Burgemeester en wethouders verwachten op termijn dat ‘bereikbaarheidsarrangementen’ voor bezoekers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gastvrije ontvangst van (binnenstad)bezoekers. Een voorbeeld van zo’n arrangement kan zijn dat een automobilist thuis al een toegangsbewijs en een parkeerplaats voor een museum reserveert, daarbij een kortingsbon krijgt voor een van de Zwolse restaurants, en dat de auto na het diner voorgereden wordt bij het restaurant. Wethouder De Heer: “Als je bereikbaarheid en het parkeeraanbod op orde is, willen we natuurlijk ook dat onze parkeergarages en -terreinen zo goed mogelijk gebruikt worden om meer bezoekers naar de stad te trekken. Het is vooral aan onze ondernemers om hier slimme manieren voor te vinden.”

Gemeenteraad

Het nieuwe parkeerbeleid wordt beschreven in de zogenoemde Parkeernota. De nota bestaat uit een ‘koersdocument’ en uitwerkingsplannen. De gemeenteraad beoordeelt na de zomervakantie het koersdocument en geeft dan ook aan of een begin kan worden gemaakt met de uitvoering van de eerste maatregelen voor een efficient en gastvrij Zwols parkeerbeleid.

De komende tijd zullen burgemeester en wethouders nog meer besluiten bekend maken die de bereikbaarheid van en de parkeermogelijkheden in Zwolle voor bewoners en bezoekers ten goede komen. De Heer: “Voor de binnenstad, maar ook voor de wijken en voor onze bedrijventerreinen. We doen dat in een Actieplan Bereikbaarheid.”

Artikel delen:
Reacties 9
 1. Ja van die dolmus busjes is zeker ideaal maar dan wel electrisch want die dingen in Turkye stinken het uit met die uitlaatgassen.Maar verder zou het ideaal zijn je hand opsteken en ze laten stoppen op elk punt om in te stappen.Maar ik denk niet dat het hier lukt in een land metzoveel regeltjes


  Maak melding

 2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Dolmuž

  Dolmuž (Turks voor vol(gepakte bus)) is een belangrijke vorm van openbaar vervoer in de steden in Turkije. Het systeem bestaat uit kleine busjes die een vaste route rijden. Langs de route kan iedereen instappen door de hand op te steken. Er hoeft meestal niet lang gewacht te worden en de tarieven zijn laag. De Nederlandse betekenis van het woord ‘Dolmuž’ geeft al aan dat er meestal meer reizigers in het busje zitten dan wettelijk is toegestaan.

  Kenmerkend voor deze vorm van vervoer is ook de betaalwijze: wie instapt, geeft het verschuldigde bedrag naar voren door en noemt zijn bestemming. Via een menselijke keten wordt geld en bestemming doorgegeven aan de chauffeur. Wisselgeld wordt op dezelfde manier ook weer naar achteren doorgegeven.  Maak melding

 3. Als we nou een paar nutteloze grote gebouwen slopen, zoals het gemeenteuis en die twee grote kerken dan ontsaat er een ruimte waar we flink wat auto’s kwijt kunnen. Iedereen blij, want je moet wel midden in de stad kunnen parkeren.


  Maak melding

 4. Misschien kunnen ze ook kijken naar de bereikbaarheid van de parkeerplekken. De rotonde en toegangsweg naar maagjesbolwerk loopt regelmatig vast en dan komt er ook nog een grote parkeerplaats bij in de Kamperpoort. Misschien die rotonde vergroten?


  Maak melding

 5. Is dit niet het paard achter de wagen?? Het parkeerprobleem loopt al wat jaartjes. Laten we eens een onderzoek gaan doen 😮


  Maak melding

 6. Er zijn geen nieuwe autoparkeerplekken nodig in de binnenstad. Ook tijdens drukke dagen staan alleen de top-parkeergarages vol. Bovendien komen er steeds minder mensen voor aankopen naar de binnenstad omdat steeds meer via internet wordt aangeschaft.


  Maak melding

 7. Hey Angelique,
  Is al vaker als alternatief genoemd. Parkeermogelijkheden zijn er genoeg (Veemarkt, Wehkamp bv). Wie dan alsnog graag in de file wil staan voor een dure parkeergarage moet dan maar zelf weten. Maar op de een of andere manier zijn er om duistere redenen nog altijd mysterieuze (commerciele?) krachten die dit simpele en effectieve idee (mits de busbaan gebruikt mag worden) niet zien zitten.  Maak melding

 8. Handig zou zijn m.i. enkele grote P plaatsen aan de Noord Oost Zuid West kant van de stad maken, en daarvan daan pendelbusjes naar het centrum laten rijden en mensen er voor 1 of 2 Euro naar toe rijden. Dit hebben ze ook in Groningen..


  Maak melding

Reageer