Alternatief bezuinigingsplan GroenLinks Zwolle

Zwolle – Bezuinigen en de stad sparen – dat is het motto van een alternatief plan dat GroenLinks inbrengt bij het komende bezuinigingsdebat. Het plan bevat alternatieven voor een deel van de collegevoorstellen. De partij wil niet bezuinigen op zaken waardoor de stad aan kwaliteit verliest, zoals de Stadswacht, de festivals, de natuureducatie in het Ecodrome, ontwikkelingssamenwerking, het antidiscriminatiebureau, wijkbudgetten en verkeersveiligheid.

GL: "De gemeentebegroting blijft de komende jaren sluitend door onder andere meer tarieven kostendekkend te maken, te besparen op stadsmarketing, glossy uitgaven en acquisitie en door de afdracht van het parkeerfonds niet af te bouwen maar op te voeren." Ook als er later meer bezuinigingen nodig blijken, stelt GroenLinks deels een andere koers voor dan het college. De partij merkt allereerst op dat voor een deel de noodzaak van deze extra bezuinigingen voor 8 miljoen euro niet is aangetoond. Ontstaat die noodzaak wel, dan kan er bijvoorbeeld meer bespaard worden op externe inhuur in plaats van op ambtenaren.

Verder zijn er financieel-technische besparingsmogelijkheden via afschrijvingen en is er nog veel te besparen in het grondbedrijf. Als achtervang is ook een kleine lastenverzwaring bespreekbaar (OZB, parkeervergunningen in alle in plaats van nu enkele wijken).

Met haar alternatieve bezuinigingsvoorstel beoogt GroenLinks de stad kaalslag op een aantal gebieden te besparen. We zetten ons ervoor in om binnen de beschikbare middelen de kwaliteit van groenbeheer en biodiversiteit te verbeteren en de duurzame, sociale en kleurrijke samenleving in Zwolle te behouden en te versterken.

Artikel delen:

Reageer