Isala kijkt terug op veertig jaar dialyse in Zwolle

Zwolle – Veertig jaar geleden zijn de Isala klinieken, toen op locatie Weezenlanden, gestart met dialyse. Het eerste jaar werden vijf patiënten behandeld. Inmiddels zijn dat er jaarlijks een kleine tweehonderd.

In die veertig jaar is veel gebeurd. De oorzaak en het verloop van nierproblemen is tegenwoordig steeds meer gerelateerd aan hoge bloeddruk, suikerziekte en slagaderverkalking in combinatie met de leefstijl van patiënten. Dat vraagt om een meer coachende rol van zorgverleners en intensievere begeleiding van patiënten met nierfalen, zodat dialyse wellicht kan worden voorkomen of uitgesteld. Vandaag staat het Dialysecentrum Isala tijdens een symposium stil bij veertig jaar dialyse in Zwolle.

Intensiever coachen

Het probleem bij nierpatiënten is dat ze zich niet ziek voelen. Bovendien hebben zij een sterk verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Een gezonde leefstijl zoals goed bewegen, verantwoorde voeding en niet roken, en een consequente inname van medicijnen spelen een grote rol bij nierziekten. Strakke behandeling van bloeddruk, suikerziekte, cholesterol en leefstijlbeïnvloeding kunnen de vermindering van de nierfunctie stabiliseren, zodat dialyse kan worden uitgesteld of voorkomen. Het Dialysecentrum Isala is daarom in 2006 al gestart met een nieuwe zorgbenadering; de patiënt wordt via intensieve begeleiding meer bewust gemaakt over het waarom van medicijngebruik en samen met de patiënt wordt de leefstijl veranderd. Dat vraagt om een meer coachende rol van de zorgverlener, waardoor de patiënt meer regie krijgt over zijn eigen zorgproces. Nieuw is de inzet van een website ter ondersteuning van deze patiëntengroep, die momenteel met Hogeschool Windesheim wordt ontwikkeld.

Ontwikkeling

In de loop der jaren is het Dialysecentrum Isala uitgegroeid tot een van de grootste dialysecentra van Nederland met vier afdelingen verdeeld over drie locaties. Jaarlijks maken een kleine tweehonderd patiënten gebruik van dialysevoorzieningen. Dat zijn circa 27.000 hemodialysebehandelingen (drie keer per week via dialysemachine in het ziekenhuis of thuis) en 14.600 buikvliesbehandelingen (peritoneaaldialyse, dagelijks via katheter thuis). Daarnaast zijn er binnen het centrum circa 450 patiënten onder behandeling van de polikliniek Nefrologie omdat ze geen optimale nierfunctie hebben. Tweehonderd patiënten van die groep worden intensief begeleid door de speciale Nierfalenpoli om dialyse te voorkomen of uit te stellen.

Meer informatie: www.isala.nl/dialysecentrum.

Artikel delen:

Reageer