ROVA: “Betere afvalscheiding én lagere kosten”

Zwolle – Tijdens de recente aandeelhoudersvergadering, presenteerde ROVA haar jaarverslag 2010. De financiële resultaten zijn zeer positief, maar ook op andere terreinen laat ROVA mooie resultaten zien. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van reductie en hergebruik van afval.

In 2010 is 12% minder restafval naar verbrandingsinstallaties gegaan. Ook zijn er goede resultaten bereikt met het  gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen. In 2010 zijn 6,5 miljoen inzamelzakken uitgeleverd aan burgers in ROVA-gemeenten. De inzamelresultaten van de ROVA-gemeenten liggen ver boven het landelijk gemiddelde. Ondanks de goede afvalscheiding door burgers, zitten in het huishoudelijk afval nog steeds veel waardevolle grondstoffen. Sorteeranalyses wijzen uit dat nog meer dan 60% van het huishoudelijk restafval kan worden hergebruikt. Voor ROVA aanleiding om nieuw beleid te formuleren en voor de komende jaren nog meer in te zetten op bronscheiding van herbruikbare grondstoffen.

Inmiddels worden in meerdere wijken pilots uitgevoerd met andere manieren van afvalinzameling. Hierbij zijn burgers nauw betrokken. Deze proeven laten zien dat door andere inzamelmethoden het scheidingsgedrag van burgers spectaculair verbeterd kan worden. In de komende vier jaren willen ROVA en haar gemeenten de hoeveelheid restafval bij huishoudens met meer dan 25% verminderen. Daarbij wordt vooral ingezet op het verbeteren van de inzamelresultaten op gft-afval, papier, glas, kunststof en textiel.

Inzet gericht op schone leefomgeving burgers

ROVA heeft zich in 15 jaar succesvol ontwikkeld op het gebied van afvalbeheer. In nauw overleg met de gemeenten breidt ROVA haar taken uit naar het beheer van de openbare ruimte. Door een integrale aansturing van de beheertaken maakt ROVA werk van een schone en duurzame leefomgeving, tegen betaalbare kosten. De (beeld)kwaliteit wordt hierbij niet uit het oog verloren.

Jaarverslag 2010; positief resultaat voor gemeenten

Efficiënte uitvoering van de beheertaken en beheersing van kosten blijft een van de belangrijkste opgaven voor ROVA. Ook in 2010 is ROVA daarin geslaagd. Het financiële resultaat kwam met netto €7,5 miljoen euro, onder andere door incidentele baten, ruim boven begroting uit. De winst wordt in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhoudende gemeenten en komt daarmee ter beschikking van de gemeenten. Daarnaast kon ROVA bijna vier miljoen euro aan de gemeenten uitkeren als gevolg van de betere afvalscheiding en lagere hoeveelheden restafval.

U kunt het jaarverslag 2010 downloaden op www.rova.nl/jaarverslag. Ook voor meer informatie over ROVA kunt u ook terecht op de website.

Artikel delen:

Reageer