Krachtenbundeling Odeon De Spiegel en Hedon

Zwolle – Odeon de Spiegel Theaters en poppodium Hedon (Stichting Stad en Cultuur) zullen de komende maanden onderzoeken of bestuurlijke krachtenbundeling voordelen oplevert voor de beide organisaties en voor de stad Zwolle.

De partijen zijn al enige tijd in gesprek over verdergaande samenwerking. Odeon De Spiegel en Hedon zijn de laatste jaren dichter naar elkaar toe gegroeid. Er is geen harde scheidslijn meer te trekken tussen de bezoekers van beide instellingen. Zowel op marketingniveau als in programmering wordt al samengewerkt. De verwachting is dat door uitbreiding en intensivering van samenwerking (bijvoorbeeld het delen van backoffice-activiteiten) meer voordeel behaald kan worden met als belangrijkste doel een beter en aantrekkelijker cultureel product voor de bezoeker, met positieve weerslag op de aantrekkelijkheid van de (binnen)stad Zwolle. Beide instellingen vinden dat zeker in deze tijd er alles aan gedaan moet worden om tegen zo laag mogelijke kosten een zo goed mogelijk cultureel product te leveren.

Stichting Stad en Cultuur (Hedon) wordt momenteel bestuurd door stichting Travers in Zwolle. Travers is gericht op Welzijn en Kinderopvangactiviteiten in Zwolle en omstreken. In 2010 heeft Travers haar strategische koers voor de jaren 2011 tot en met 2013 vastgesteld. Hierin is het besluit genomen om te onderzoeken of Hedon niet beter past in het culturele domein binnen de gemeente Zwolle.

Hedon is in de zeventiger jaren opgericht vanuit het jongeren welzijnswerk. Inmiddels is Hedon uit zijn jasje gegroeid, een volwassen professionele culturele organisatie geworden. De laatste jaren is het snel gegaan met de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het podium en Hedon heeft zo een belangrijke plaats verworven in het culturele domein van de stad en daarbuiten. Vanuit deze professionele culturele footprint ligt het voor de hand om een partner te zoeken die in het zelfde domein actief is en waarmee synergie voordelen relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Hedon zit momenteel in een traject om de capaciteit uit te breiden. Met een grotere accommodatie en bijbehorende exploitatie voor Hedon ontstaan twee organisaties die qua omvang minder uit elkaar liggen dan nu het geval is.

OdeonDeSpiegel kijkt uit naar versteviging van de samenwerking met Hedon en ziet kansen mede dankzij de voorgenomen capaciteitsuitbreiding. Deze kansen zijn het grootst bij nieuwbouw naast de Spiegel, waardoor ook aan de noordzijde van de (binnen)stad een cultuurcluster de stad aantrekkelijker maakt. De gebouwen letterlijk met elkaar in verbinding brengen zou meer gebruiksmogelijkheden bieden voor grotere manifestaties, festivals, congressen en evenementen.

De locatiekeuze die de Gemeenteraad maakt zal echter niet leidend zijn in het voorgenomen onderzoek. De directies van beide organisaties buigen zich de komende maanden over de mogelijkheden en uitwerking van de kansen die samenwerking biedt. Uitgangspunt hierbij is dat de ontwikkelingen op macro-niveau binnen de stad en Noordereiland van invloed zijn op de inrichting van de organisaties. Eigen identiteit en profiel zullen naast elkaar blijven bestaan, gekozen wordt voor de meerwaarde hiervan. Het onderzoek vindt plaats in de periode juni tot en met oktober 2011. Besluitvorming is voorzien in het najaar van 2011.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Uitstel is geen optie en nieuwbouw is te duur. Aan- en verbouw van het Zwolse poppodium Hedon op de huidige lokatie aan de Burgemeester Drijbersingel lijkt ook bij de raadsfracties de enige mogelijkheid om Hedon lucht te geven, bleek gisteren in een raadsvergadering.

    Eigenlijk waren ze het er allemaal over eens: nieuwbouw naast theater de Spiegel is eigenlijk het ideaalplaatje. “Maar nu nieuw bouwen kunnen we niet verkopen aan andere cultuurinstellingen waar we wel op moeten bezuinigen”, meende John van Boven van de ChristenUnie. En ook de PvdA ziet in nieuwbouw geen heil. “We hebben jarenlang gepleit voor nieuwbouw, maar dat is nu niet meer reëel”, zei Jan Slijkhuis van de PvdA. Om in het licht van die bezuinigingen een besluit over Hedon uit te stellen, was alleen voor D66 bespreekbaar. “De geschiedenis van Hedon is een geschiedenis van concessies doen”, zei Henk Schippers van de D66-fractie. “Wat er nu gebeurt, lijkt daar weer op. Wij stellen het besluit dan liever uit. Als we het dan doen, doen we het goed.”

    Aan- en verbouw kost nog steeds vijf miljoen. Dat is ruim zeven miljoen minder als nieuwbouw zou kosten. Bovendien hoeft er dan niet jaarlijks een miljoen, maar slechts 650.000 euro in de exploitatie gestoken te worden.


    Maak melding

Reageer