Onderzoeksverslag beenderen Thomas a Kempis

Zwolle – De afgelopen maanden is in de parochie Thomas a Kempis en het Stedelijk Museum Zwolle gewerkt aan een onderzoek naar het gebeente van Thomas a Kempis. De schedel en beenderen zijn uit hun reliekkist gehaald en fysisch-antropologisch onderzocht.

schedel_thomas_a_kempis_vooraanzicht.jpg

Het onderzoek had tot doel de conditie van het gebeente te onderzoeken. Thomas a Kempis (1380-1471) werd begraven in het klooster Sint-Agnietenberg bij Zwolle, waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht. Hier schreef hij ook zijn beroemde werk De navolging van Christus, na de bijbel het meest verspreide religieuze werk ter wereld. Zijn stoffelijk overschot werd in 1672 opgegraven. Het gebeente ligt sinds 1674 in de huidige reliekkist en vanaf 1897 in een glazen binnenkist. Vanaf dat jaar was er niet meer gekeken naar de staat van het geraamte. De parochie heeft samen met het Stedelijk Museum Zwolle en hulpbisschop Mgr. Herman Woorts de reliekschrijn opengemaakt. Bij het uitnemen van de schedel is door de hulpbisschop een gebed uitgesproken.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de beenderen in redelijke conditie zijn. De bewaaromstandigheden bleken goed, maar worden nog verbeterd door moderne materialen van conservering toe te passen. Hierdoor wordt verder verval vertraagd. Alle voorwerpen die genoemd worden in het opgravingsverslag uit 1672 zijn nu nog aanwezig, behalve enkele botjes die in de zeventiende eeuw als reliek zijn verspreid. Het fysisch-antropologisch onderzoek bracht aan het licht dat het inderdaad om een skelet van een zeer oude man gaat, die ongeveer 1,76 meter lang was.

De betrokkenen bij het onderzoek waren onder de indruk van de goede staat van de schedel. Initiatiefnemer van het onderzoek Ton Hendrikman en de conservator van het Stedelijk Museum Zwolle Marjan Brouwer hoopten dat het mogelijk was een driedimensionale reconstructie te maken van de schedel, zodat de wereld kennis zou kunnen maken met het ware gezicht van Thomas a Kempis. Het museum hoopte de reconstructie te kunnen tonen op de tentoonstelling ‘Aan God gehecht. De Moderne Devotie in Zwolle’, die vanaf 15 oktober 2011 wordt georganiseerd. Helaas had de schedel geen aangezicht meer. Alleen een klein stukje onderkaak met een kies is van het gezicht bewaard gebleven, te weinig om een betrouwbare reconstructie te kunnen maken. Thomas a Kempis laat zich niet in beelden vatten. En dat is ook geheel in de geest van zijn werk De Navolging van Christus, waarin wordt gesteld dat een mens niet moet zoeken naar roem en andere wereldlijke zaken, maar als bescheiden persoon moet leven voor God.

Artikel delen:

Reageer