Windesheim stimuleert sociale innovatie

Zwolle – Wat moet je als organisatie doen om het hoofd te bieden aan veeleisende klanten, een strengere overheid en een krappe arbeidsmarkt? Zorgen dat je blijft innoveren in techniek en in de manier waarop je mensen werken en samenwerken. Dit laatste heet ‘sociale innovatie’ en is sinds afgelopen maand een onderzoeksthema van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Lector Sjiera de Vries zal zich de komende jaren verdiepen in innovaties rond de manier waarop in organisaties gewerkt wordt. Hiermee kunnen zowel de productiviteit van mensen als hun inzetbaarheid verhoogd worden. En daarmee is naar verwachting van de nieuwe lector veel winst te behalen.

De toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de steeds hogere eisen die worden gesteld aan diensten en producten, betekent dat er ook steeds hogere eisen worden gesteld aan medewerkers. Terwijl er juist minder mogelijkheden zijn om precies die medewerkers aan te trekken die aan de eisen voldoen. Organisaties zullen dus effectiever gebruik moeten maken van de arbeidskrachten die wèl beschikbaar zijn. Tegelijk moet het werk aantrekkelijk zijn, anders zoeken mensen hun heil elders.

Om dit te bereiken zijn volgens lector Sjiera de Vries kleine aanpassingen in de bestaande werkwijze meestal niet voldoende. Er zal gezocht moeten worden naar werkelijk nieuwe manieren van werken: sociale innovaties. Het lectoraat Sociale Innovatie wil samen met regionale bedrijven en instellingen methodieken ontwikkelen om die innovatie in de praktijk vorm te geven.

Sjiera verwacht veel van het beter benutten van de verscheidenheid aan competenties bij medewerkers: “Als je mensen meer inzet op hun kwaliteiten, zijn zij productiever dan als er wordt uitgegaan van de ‘grote gemene deler’ en iedereen met eenzelfde functie geacht wordt hetzelfde te kunnen”. Uit onderzoek blijkt verder dat teams van mensen met verschillende competenties creatiever en innovatiever zijn en zo organisaties kunnen versterken.

Omdat medewerkers in de nieuwe werkwijze beter hun ei kwijt kunnen, wordt het werken leuker en uitdagender, en de organisatie aantrekkelijker als werkgever. Mensen zullen eerder langer willen doorwerken en minder reden zien om hun werkgever of de regio te verlaten. Het lectoraat verwacht dan ook naast een bijdrage aan arbeidsproductiviteit ook een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame en optimale inzetbaarheid van medewerkers.

Sjiera de Vries was eerder onder andere senior onderzoeker en adviseur diversiteit bij TNO en lector multicultureel vakmanschap en diversiteit bij de politieacademie. Naast haar lectoraat bij Windesheim heeft ze een eigen adviesbureau voor onderzoek en advies op het gebied van diversiteit en human resources. Sjiera is gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken, zoals het omgaan met leeftijdsverschillen en manieren om medewerkers van verschillende leeftijden optimaal inzetbaar te houden: gezond, gemotiveerd en competent.

Het lectoraat Sociale Innovatie maakt onderdeel uit van het kenniscentrum Ondernemerschap van Windesheim. Kijk voor meer informatie op www.windesheim.nl of neem contact op met het secretariaat: 088 – 469 96 45.

Artikel delen:

Reageer