Wezo koerst op financieel gezonde organisatie

Zwolle – Om van Wezo een financieel gezonde organisatie te maken is het nodig om te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Dit is de conclusie van het verbeterplan dat de interim-directeur Richard de Winter aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhoudende gemeenten Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle heeft gepresenteerd.

De organisatie van Wezo wordt effectiever ingezet, zowel commercieel als waar het gaat om de instroom, doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Daarnaast gaat de organisatie bedrijfsmatiger werken in een slankere vorm. Dit houdt in dat er van de 99 fte (leiding en staf, niet Sw – begin 2011) in 2012 nog 66 fte werkzaam zijn in de nieuwe Wezo-organisatie. Deze formatiereductie heeft geen betrekking op de medewerkers met een WSW-indicatie. Daarnaast wil Wezo verliesgevende Product-Markt-Combinaties afstoten of vervreemden”, structurele samenwerkingsverbanden aangaan met andere (semi)commerciële partijen en de doorstroom naar begeleid werken, detachering en groepsdetachering vergroten.

Door deze maatregelen door te voeren wordt het operationeel resultaat van Wezo met 1,3 miljoen verbeterd in 2014. De gemeenten voeren in de tweede helft van dit jaar inhoudelijk overleg over de langere termijn consequenties van de nieuwe wet “Werken naar Vermogen” en de gevolgen die dit heeft voor Wezo. De aandeelhouders hebben op 21 juni een positief besluit genomen over het voorstel. Vandaag is het ter informatie aan de vijf gemeenteraden gestuurd. De directie van Wezo bespreekt e.e.a. met de ondernemingsraad, de vakbonden en informeert haar medewerkers en klanten.

Artikel delen:
Reacties 3

Reageer