Bestuurder Hans Zult verlaat de Ambelt

Zwolle – Hans Zult, legt na tien jaar werken bij de Ambelt de functie als lid van het College van Bestuur met de portefeuille Onderwijs van Orthopedagogisch Centrum de Ambelt neer. In plaats hiervan vertrekt hij deze zomer nog naar Afrika om zich te gaan wijden aan ontwikkelingssamenwerking. Een keuze die jaren geleden al bewust is gepland. Tegelijk zegt hij de Ambelt wel te zullen gaan missen, juist nu de organisatie voor een volgende uitdaging staat in verband met de wet op Passend Onderwijs die in 2012 ingaat. Hans Zult: “Maar ik kan helaas geen twee dingen gelijk doen.”

ambelt.jpg

Hans Zult, die gedurende zijn Ambelt-loopbaan veel heeft kunnen bijdragen aan organisatieontwikkeling, had graag nog even betrokken gebleven, om de enorm gegroeide organisatie helemaal klaar te stomen voor Passend Onderwijs, want veranderprocessen hebben hem naar eigen zeggen altijd geboeid. Hans: “Passend Onderwijs betekent dat de zorgplicht nu bij reguliere scholen komt te liggen. Deze scholen, maar ook speciale scholen als de Ambelt zullen worden georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden. De Ambelt wordt zo, na jarenlang monopolist te zijn geweest, gewoon één van de aanbieders op de onderwijsmarkt.” Binnen de samenwerkingsverbanden moet voor het regulier onderwijs nog duidelijker worden wat de Ambelt kan bieden aan speciale leerlingen.

Vanwege de forse bezuinigingen maakt Hans zich wel zorgen in hoeverre reguliere scholen ook daadwerkelijk gebruik kunnen gaan maken van de expertise van de Ambelt. Deze zullen weliswaar een jaar later gefaseerd worden ingezet, maar gaan wel door, zo werd vrijdag 17 juni bekend middels de brief van minister Bijsterveldt aan de Tweede Kamer. Hans Zult: “Zonder middelen redt de speciale leerling het niet in het reguliere onderwijs. Tegelijk wordt door de bezuinigingen ook het speciale onderwijs kleiner, waardoor er voor deze leerling straks geen plek meer is. Het enige positieve nu is dat door het naar achter schuiven van de maatregelen de expertise van de Ambulante Dienstverlening van de Ambelt langer inzetbaar gemaakt kan worden. De kans dat deze expertise hiermee ook in stand kan blijven neemt daardoor toe.”

Medewerkers en relaties nemen 24 juni 2011 al afscheid van Hans door middel van een feest en afscheidssymposium in Zwolle.

Binnen de Ambelt is Hans in 2001 begonnen als directeur van de De Ambelt Oosterenk’. In 2004 werden de ‘Ambelt Oosterenk’ en ‘Ambelt Herfte’ samengevoegd tot één ‘ Ambelt’ en kwam er een centrale directie waarin Hans directeur Onderwijs werd. In 2007 werd er gekozen voor een ander bestuursmodel met een Raad van Toezicht. Hans werd lid van het College van Bestuur met de Portefeuille Onderwijs. Met ingang van september gaat hij voor de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking als adviseur schoolmanagement aan de slag op het Ministerie voor Onderwijs van Rwanda.

Artikel delen:

Reageer