Betere zorg voor kankerpatiënt

Zwolle – Het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim gaat de komende twee jaar een klinische database ontwerpen en inrichten met elektronische persoons- en zorggegevens van kankerpatiënten.

windesheim.jpg

Zij zijn gediagnosticeerd en behandeld in de Isala-klinieken in Zwolle. De gestructureerde en permanent te actualiseren gegevens worden na de eerste behandeling veilig uitgewisseld met Icare Thuiszorg. Die kan de nazorg daardoor effectiever en efficiënter verlenen. De patiënt ervaart dan geen onderbreking in de zorg. De aanpak kan later worden uitgebreid naar andere soorten specialismen, patiënten en klachten.

Dit innoverende onderzoek heeft een pilotfunctie voor vergelijkbare initiatieven in andere sectoren. Windesheim heeft hiervoor subsidie gekregen uit het RAAK-Publiekfonds van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA). De omvangrijke database wordt ingericht voor basisgegevens, verpleegkundige gegevens en tumorinformatie, opdat ze automatisch kan worden gevuld met gegevens uit het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en andere systemen. In overleg met de verpleegkundigen van Isala en Icare wordt een set van gegevens gekozen die essentieel is voor gebruik in de oncologiezorg en voor onderlinge uitwisseling. Het lectoraat van Windesheim voert het onderzoek uit onder leiding van lector en EPD-expert dr. William Goossen uit. Samenwerkingspartners zijn de Isala Academie Zwolle, de Isala Klinieken Zwolle en Icare in Meppel en Zwolle.

Dr. Goossen: ‘De verworven inzichten worden bovendien vertaald in hoger onderwijs, gericht op ICT in de zorg. Dit proces wordt ondersteund door publicaties in wetenschappelijke bladen en professionele magazines en door presentaties op conferenties en congressen. In de uit te geven rapporten zal tot in detail worden beschreven hoe we te werk zijn gegaan. Er ontstaat zo een regionaal kenniscentrum dat deze expertise voor onderzoek, zorg, ondernemen en onderwijs beschikbaar stelt.’ De behoefte aan een soepel gestroomlijnd elektronisch warenhuis met de juiste patiëntgegevens die voortdurend geüpdate kunnen worden, is onder verpleegkundigen en artsen groot. Cruciaal voor het welslagen van het onderzoek is de standaardisatie van EPD-gegevens en de vertaling ervan naar specifieke dataregistraties, zoals voor de kwaliteitsindicatoren.

De bestaande standaarden worden geschikt gemaakt voor een geslaagde uitwisseling van oncologiegegevens in het ziekenhuis zelf en tussen het ziekenhuis en de thuiszorg. Daardoor kunnen de continuïteit en kwaliteit van de zorg aan kankerpatiënten worden verbeterd. Het lectoraat gaat de onderzoeksresultaten toevoegen aan zijn instrumentenbibliotheek voor ICT-innovaties in de zorg als basismateriaal voor nieuwe toepassingen. 

Artikel delen:

Reageer