Ambulantisering in de Geestelijke gezondheidszorg

Zwolle – Op woensdag 22 juni waren veertien instellingen voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij elkaar. Het doel was elkaar te stimuleren bij het verder ontwikkelen en uitvoeren van de plannen om zorg aan patiënten in de eigen omgeving te verlenen en het verminderen van het aantal bedden.

Iedereen is het er mee eens: een voorwaarde voor het verminderen van het aantal bedden is het opbouwen en uitbreiden van de ambulante zorg. Er wordt landelijk, ook in Overijssel, al langere tijd gewerkt aan deze zogenaamde ambulantisering van opgenomen patiënten. De vraag is of dit met de voorgestelde bezuinigingen nog door kan gaan. De veertien instellingen blijven echter doorgaan in het stimuleren van en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor ambulantisering. Door veranderingen in de mogelijkheden om behandeling en zorg thuis te kunnen geven – denk aan ondersteuning door domotica, uitgebreidere taken van de gemeenten om hun burgers deel te laten nemen aan de maatschappij en nieuwe behandelmogelijkheden – kan er een verdergaande verbetering voor deze groep mensen komen.

De bijeenkomst was georganiseerd bij Dimence in Deventer. De instellingen presenteerden in deelsessies hun plannen aan elkaar. Naar aanleiding van de presentaties kwamen er levendige discussies opgang. Na afloop werden de conclusies en ideeën besproken. Alle betrokkenen staan voor een moderne geestelijke gezondheidszorg. Modernisering van zorg betekent meer hulp in eigen omgeving en daarmee minder bedden. Het is niet alleen beter voor de patiënt maar op de langere duur ook goedkoper.

Artikel delen:

Reageer