Opening meldpunt klachten WMO in Zwolle

Zorgbelang Overijssel opent een onafhankelijk meldpunt voor klachten over de Wmo. Vanaf heden kunnen inwoners van Zwolle hun klachten en problemen rond de uitvoering van de Wmo aan het meldpunt doorgeven. Het gaat dan onder meer om hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen en indicatiestelling.

Zorgbelang Overijssel registreert alle meldingen die binnenkomen over hulp bij het huishouden, voormalige Wvg-voorzieningen en het Wmo-loket. Ook ondersteunt Zorgbelang Overijssel mensen die moeite hebben om hun klacht te formuleren of moeite hebben de klacht met de organisatie bespreekbaar te maken. Vervolgens zorgt Zorgbelang ervoor dat de meldingen en klachten anoniem teruggekoppeld worden naar de gemeente Zwolle die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de individuele voorzieningen. Voor de behandeling van individuele klachten geldt de klachtenregeling van de gemeente Zwolle. Het uitgangspunt van het meldpunt is het signaleren van knelpunten en daarnaast het vinden van een bevredigende oplossing van de klacht, waarbij de zelfredzaamheid van de burger wordt gestimuleerd.                                              

Zorgbelang Overijssel in oprichting (voorheen het PatiëntenConsumentenPlatform) heeft ruime ervaring met het begeleiden van mensen die een klacht willen indienen. Ook met registratie, monitoring van klachten en terugkoppeling van klachten naar de uitvoerende instellingen en gemeente heeft Zorgbelang ervaring.

Het meldpunt Wmo is op werkdagen te bereiken van 09.00 uur tot 15.00 uur  op 0900-243 70 70.

Artikel delen:

Reageer