Kadera roept hulpverleners op Meldcode te gebruiken

Zwolle – Kadera aanpak huiselijk geweld roept deze week middels een brief meer dan 1700 beroepsbeoefenaren en organisaties in de regio IJsselland op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de kaart te zetten en hierbij eventueel de ondersteuning van Kadera in te schakelen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een professional die werkt met een meldcode drie keer zo vaak ingrijpt als een collega die geen meldcode gebruikt.

De wet Meldcode, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2012, verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie om te gaan werken met een meldcode. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd. Op deze wijze ondersteunt de meldcode professionals in het herkennen en oppakken van signalen van geweld. Van organisaties wordt verwacht dat zij de meldcode toeschrijven naar hun eigen praktijk.

Kadera ondersteunt

Kadera wil in de regio IJsselland bijdragen aan de implementatie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling o.a. middels een helpdesk, ondersteuning bij het op maat maken van het basismodel van de meldcode en de implementatie ervan, en een training van beroepskrachten. Bezoek de op 15 juni gelanceerde website www.meldcodeoverijssel.nl voor meer informatie.

Artikel delen:

Reageer