Actie tegen bezuinigingen

Zwolle – Woensdag 29 juni gaat Dimence, met 300 medewerkers en patiënten, richting Den Haag om actie te voeren tegen de aangekondigde bezuinigingen door minister Schippers. Dimence is onthutst en boos over de voorgestelde bezuinigingen en strijdt samen met andere ggz-instellingen voor het terugdraaien of beperken hiervan.

Dimence heeft haar medewerkers en patiënten opgeroepen om mee te gaan naar de manifestatie in Den Haag om actie te voeren. Ernst Klunder, raad van bestuur: “Wij stellen alle medewerkers in de gelegenheid om mee te gaan, tenzij de patiëntenzorg hierdoor in het gedrang komt. Ook onze cliënten en patiënten zijn welkom.” Ggz-instellingen uit heel Nederland komen deze dag naar de manifestatie in Den Haag om samen een vuist te maken tegen de bezuinigingen.

De ggz, en haar cliënten en patiënten, worden door deze bezuinigingen onevenredig hard getroffen. Met slechts 10% van de totale omzet in de zorg, draait de ggz op voor 35% van de overschrijding van VWS. De voorgestelde maatregelen zullen kwetsbare psychiatrische patiënten hard treffen: de verwachting is dat veel patiënten de eigen bijdrage niet kunnen betalen. De voorgestelde maatregelen treffen niet alleen de meest kwetsbare chronische patiënten maar iedereen die gebruik wil maken van psychische ondersteuning. De maatregel is discriminerend en stigmatiserend. De maatregelen van het kabinet zijn geen oplossing voor de bestaande knelpunten. Sterker nog, ze belemmeren juist de innovatie in de zorgsector. Het zijn korte termijn bezuinigingen en geen duurzame oplossingen. De sector heeft zelf verschillende alternatieve besparingsroutes uitgezet, waardoor de eigen bijdrage van patiënten beperkt kan worden, of achterwege kan blijven.

Gisteren werd bekend dat de minister de voorgenomen maatregelen met betrekking tot het invoeren van een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz iets aanpast. Het aantal te betalen eigen bijdragen in de tweedelijns ggz wordt teruggebracht naar maximaal één per patiënt per kalenderjaar. Ook wordt de eigen bijdrage iets verlaagd. Dit betekent dat patiënten in de tweedelijnszorg niet maximaal twee keer 295 euro moeten gaan betalen, maar één keer 275 euro. Dit is een stapje in de goede richting, maar gaat nog steeds geheel voorbij aan het stigmatiserende en discriminerende signaal van de eigen bijdrage voor de ggz. Ook doet het niets aan de andere punten, zoals de korting van 7% op het budget en de verkleining van het basispakket.

Artikel delen:

Reageer