Gulle gift voor Isala Wereldbreed

Zwolle – Isala Wereldbreed, het fonds van de Isala klinieken dat ziekenhuismedewerkers steunt die hulp verlenen in ontwikkelingslanden, heeft een gulle gift van € 6.000,- ontvangen uit handen van het voormalige bestuur van UVV afdeling Zwolle. Een deel van het geld wordt besteed aan de verloskundekamers van de Stichting Moeder en Kind in CapeMaclear/Malawi.

 overhandiging20cheque.jpg

Veel vrouwen die gebruik willen maken van verloskamers moeten momenteel meer dan 25 km overbruggen. Dat is vaak te lang om moeder én kind gezond in leven te houden. Daarom wil de stichting verloskamers realiseren dichterbij de vrouwen. Het andere deel van de gift wordt geschonken aan Relief Foundation. Deze stichting biedt in India onderdak aan vijftig Hiv-geïnfecteerde kinderen van 4 tot 14 jaar. Zij wonen onder begeleiding van twee inwonende vrijwilligers in een woongroep.

Binnen de Isala klinieken bestaat het fonds Isala Wereldbreed. Dit fonds ondersteunt ziekenhuismedewerkers die hulp verlenen in de tweede of derde wereld. Personeelsleden van het ziekenhuis kunnen maandelijks één euro doneren aan dit fonds. Ook komt er geld binnen via donaties. Omdat de afdeling Zwolle van de UVV per 1 januari jl. is opgeheven, heeft het oud-bestuur besloten om het restantbedrag dat nog op de rekening stond van UVV te schenken aan enkele goede doelen.

Binnen de Isala klinieken was al langer de wens om de inzet van vrijwilligers verder te professionaliseren. Tot 1 januari 2011 vielen de vrijwilligers onder de stichting UVV (Unie van Vrijwilligers). Sinds de afdeling Zwolle UVV is gestopt, vallen de ziekenhuisvrijwilligers onder Bureau Vrijwilligers Isala. Geïnteresseerden kunnen zich melden via vrijwilligers@isala.nl

Artikel delen: