Kandidaten voorzitterschap CDA Overijssel bekend

Zwolle – Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van CDA Overijssel zijn woensdagavond 29 juni de namen van de kandidaten voor het voorzitterschap van CDA Overijssel bekendgemaakt. Maandag 4 juli wordt in een extra Algemene Vergadering de nieuwe voorzitter van het CDA Overijssel gekozen. De vergadering begint om 19.30 uur in het Hervormd Centrum, Constantijnstraat 7a in Nijverdal. De drie kandidaten die de leden moeten overtuigen dat zij de nieuwe voorzitter van CDA Overijssel moeten worden, zijn Jan van Dalen, Gerda ter Denge en Hein Pieper.

Jan van Dalen is als parttime hoogleraar verbonden aan de Maastricht School of Management en aan het Benelux Universitair Centrum. Jan woont in Den Ham, maar was als gasthoogleraar regelmatig in het buitenland voor overheidsbeleidprojecten, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van industriebeleid in India. De 69-jarige professor heeft het vak geleerd aan de Universiteit Twente, waar hij is gepromoveerd op het agenderen van innovatieve issues in bedrijf en overheid. Binnen het CDA loopt hij al jaren mee, van bestuurslid en voorzitter van verschillende (Overijsselse) afdelingen tot Statenlid en bestuurslid CDA Overijssel. Daarnaast heeft Jan (bestuurlijke) functies vervuld bij onder andere TNO en NPCF. Jan vindt dat het CDA waardevol is voor de ontwikkeling van Overijssel en een belangrijke plek inneemt in de steeds nauwer verbonden buitenwereld.

Gerda ter Denge uit Losser heeft vorig jaar BvMCC, hèt Bureau voor Mediation, Coaching en Consultancy opgezet, waarmee ze haar kennis en ervaring uit haar verzorgingsachtergrond en interim-functies combineert. De 53-jarige adviseert organisaties en particulieren bij juridische kwesties en begeleid onder meer fusietrajecten en groepsprocessen. Na haar Verpleegkundestudie heeft Gerda onder andere gewerkt als afdelingshoofd en (interim-)manager bij verpleeghuizen en zorggroepen. In Losser is Gerda wethouder geweest, na een aantal jaren fractievoorzitterschap voor CDA Losser. Momenteel is Gerda voorzitter van de stuurgroep Natura 2000 (Salland en Zuidwest Overijssel), KBO Losser en de ledenraad van Univé Oost. Gerda gaat altijd uit van de kracht van mensen om die kracht in te zetten voor individuele ontwikkeling en organisatiegroei.

Hein Pieper was van 2009 tot 2010 Tweede Kamerlid voor het CDA en is sinds dit jaar dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. De 49-jarige inwoner van Schalkhaar, Deventer heeft theologie gestudeerd en is zeven jaar pastor geweest. Hein is als adviseur betrokken bij het VKMO-katholiek netwerk, waar hij eerder negen jaar directeur van is geweest. Tevens is Hein onder andere lid van het Algemeen Bestuur van de Stichting christelijke pers en lid van de Dagelijkse Besturen van het Europees Eco/sociaal Forum en de stichting ‘Religie in publiek domein’. Tussendoor vindt hij tijd voor het schrijven van publicaties, zoals ‘Organiseren naar mensen toe’ (2008) en ‘Boerenwijsheid’ (2010). Hein heeft oog voor het verhaal over mensen en hun talenten, hun inzet en hun problemen.

In de vertrouwenscommissie, onder leiding van oud Commissaris van de Koningin Geert Jansen, waren het bestuur, lokale afdelingsbesturen, CDJA en de CDA-Statenfractie vertegenwoordigd. De commissie is tevreden over de drievoudige voordracht, waarin een goede mix is gevonden in leeftijd, geslacht, (politiek-bestuurlijke) ervaring en vernieuwing. De kennis en ervaring op verschillende beleidsgebieden, maar ook de plek die de kandidaten innemen in de maatschappij, zullen de keuze voor de leden van het CDA maandag niet makkelijk maken. ‘Samen sterk voor Overijssel’ is voor het CDA de kracht en overtuiging om op te komen met en voor de inwoners van Overijssel.

Op www.cda.nl/overijssel  vindt u meer informatie over de kandidaten.

Artikel delen:

Reageer