Landstede krijgt Keurmerk Inburgeren

De Stichting Blik op Werk heeft Landstede in Zwolle het voorlopige Keurmerk Inburgeren verleend. Dat betekent dat de kwaliteit van de inburgeringscursussen van Landstede gewaarborgd is. Daarnaast kunnen inburgeraars in aanmerking komen voor een lening en een vergoeding wanneer zij zich bij Landstede voorbereiden op hun inburgeringsexamen.

Op 1 januari 2007 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Zowel nieuw- als oudkomers zijn verplicht om in te burgeren. Zij zijn ingeburgerd als zij geslaagd zijn voor het inburgeringsdiploma. Inburgeraars die zelf een inburgeringscursus moeten inkopen, kunnen hiervoor wel een lening aanvragen. De cursus moet dan wel worden ingekocht bij een opleidingsinstelling met het Keurmerk Inburgeren, zoals Landstede. Eerst wordt het “keurmerk in aanvraag” toegekend. Na één jaar kan dit keurmerk worden omgezet in een “definitief keurmerk”. Landstede verzorgt inburgeringstrajecten in Harderwijk, Nijkerk, Putten, Nunspeet, Zwolle, Raalte, Ommen, Dalfsen en Vollenhove.

Om voor het Keurmerk in aanmerking te komen, moeten opleidingsinstellingen aan strenge eisen voldoen op het gebied van kwaliteit en inzicht in behaalde resultaten. Zo biedt het Keurmerk bescherming en zekerheid over de kwaliteit van de cursus aan inburgeraars. De Stichting Blik op Werk controleert alle criteria zoals genoemd in de handleiding voor het Keurmerk Inburgeren. Daaronder vallen bijvoorbeeld helderheid van het aanbod, trajectcontrole en duidelijke klachtenprocedure. Landstede kreeg een compliment voor de manier waarop de rapportage op indrukwekkende wijze wordt en is aangepakt.

Inmiddels hebben ook acht docenten van de verschillende educatieafdelingen de training voor assessor met goed gevolg afgelegd. Dat betekent dat zij gecertificeerd zijn om praktijkexamens af te nemen. De volgende stap is om te gaan zorgen dat Landstede de praktijkexamens Inburgering af kan gaan nemen. Hiervoor is een erkenning nodig van KCE (Kwaliteitscentrum Examinering) als Exameninstelling Inburgering. Aan die erkenning en de implementatie van de procedures rond de aanname van inburgeraars zal de komende tijd hard worden gewerkt.

Artikel delen:

Reageer