Herplant voor groen aanzien Ceintuurbaan Zwolle

Zwolle – De Ceintuurbaan in Zwolle krijgt nieuwe bomen langs grote delen van de weg. Burgemeester en wethouders willen dit deel van de Zwolse buitenringweg een groen karakter geven. Dat groene aanzien doet de status van de weg als schakel in de Zwolse hoofdgroenstuctuur recht. Voor het groenplan is rekening gehouden met voldoende windvang voor molen De Passiebloem.

Het college vindt het belangrijk dat naast de verkeersfunctie die de Ceintuurbaan heeft de verkeersader ook een (groen) aanzien biedt dat past bij dit deel van de stad. De Ceintuurbaan maakt onderdeel uit van de zogenoemde hoofdgroenstructuur van Zwolle, en levert daarmee een bijdrage aan het groene karakter van de Overijsselse hoofdstad.

Om ook in de toekomst te garanderen dat de Ceintuurbaan omlijst wordt met gezonde bomen, is het wel nodig om een deel van de bomen die er nu staan te vervangen door nieuwe exemplaren.

De nieuwe opzet van de weg, met een parallelle rijbaan en een voetpad, maakt een herplant nodig, ook van bestaande esdoorns aan de westzijde van de Ceintuurbaan. Zouden de esdoorns niet gekapt worden dan komt het voetpad pal tegen de bomen te liggen. Bovendien wordt het dan lastig om kabels en leidingen onder de nieuwe infrastructuur aan te leggen zonder de boomwortels te beschadigen. De kans bestaat dat de bomen dan niet hun gebruikelijke levensduur halen. De nieuwe beplanting garandeert een duurzame groene hoofdstructuur. In de te kappen esdoorns nestelen periodiek roeken. Het college zorgt ervoor dat deze vogels op een andere plek hun nesten kunnen bouwen.

Burgemeester en wethouders kiezen ook voor betere windvangmogelijkheden voor molen De Passiebloem aan de Vondelkade ten opzichte van voor de aanvang van de werkzaamheden aan de Ceintuurbaan. De opzet van de herplant zorgt ervoor dat de windvang van de molen wordt verbeterd.

Artikel delen:

Reageer