Belangrijke subsidie voor verbouwing Broerenkerk

Zwolle – Naar verwachting gaat de Broerenkerk in Zwolle 1 januari 2012, of zoveel eerder als mogelijk, in de steigers. Vrijdagmorgen is bekend geworden dat de restauratie van het in- en exterieur voor 65% zal worden gesubsidieerd door de Rijksoverheid in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. Het buitenmuurwerk en de gepleisterde binnenmuren, alsmede de hoge ramen moeten grondig en nodig onder handen worden genomen.

De plannen voor de vestiging van Waanders (boekverkopers) in de Broerenkerk hebben vertraging opgelopen. Dat vindt de ondernemer erg spijtig. Er vond ondermeer een uitloop plaats van de gesprekken omtrent de gebruiks-overeenkomst met de Gemeente Zwolle. Ook moesten oplossingen worden gevonden om technische ruimten te kunnen realiseren. Na diepgaand onderzoek van alternatieven wordt nu als enige mogelijkheid, binnen het herbestemmingsplan van de kerk, voorzien om aan de zuid oost zijde, rechts naast de ingang een aanbouw te plaatsten in een stijl die lijkt op de huisjes die vroeger ook al tegen de kerk zijn aangebouwd. Deze aanbouw is benodigd voor culinaire-, sanitaire-, technische- en opslagvoorzieningen. Desgevraagd heeft het College van B & W verklaard daar geen bezwaren tegen te hebben en haar medewerking te willen geven.

Vanaf het begin van de achttiende tot het midden van de twintigste eeuw heeft ter plaatse bebouwing gestaan. Aan de buitenzijde van de kerkmuur is dit nog goed waarneembaar. Deze aanbouw is uiteraard vergunning plichtig. Binnenkort zal de informatie- en vergunningsprocedure voor deze aanbouw worden gestart.Als alles volgens plan verloopt zal, na deze restauratie, direct begonnen kunnen worden met de interieur aanpassingen om in het late voorjaar van 2012 te kunnen starten met de verhoopte aanbouw.

De ontwerpopdracht voor deze aanbouw, alsmede voor het interieur, is gegund aan het Zwolse architectenbureau ’19 het atelier’ (ir. Rob P. Moritz architect BNA), die ook het verdere verloop van de uitvoering zal begeleiden. Daarnaast is er een principe-overeenkomst gesloten met Trebbe Oost en Noord b.v. te Zwolle voor de uitvoering van het herbestemmingsplan.Dit alles houdt in dat gebruik van de kerk door derden nog mogelijk zal zijn tot 1 oktober 2011.

Door een besluit van het College van B & W van 28 juni, heeft Waanders boekverkopers (in de persoon van Wim J.G.M.Waanders) verlenging gekregen van een ontbindende voorwaarde bij de vestiging van het eeuwigdurende recht van erfpacht van de Broerenkerk. Dit betekend dat deze verlenging in gaat op 1 juli 2011 en loopt tot 1 april 2012. Een en ander is noodzakelijk i.v.m. maximaal benodigde tijd voor de vergunningprocedures. Een laatste barrière voor de verwezenlijking!

De ingebruikname en feestelijke opening van ‘Waanders In De Broeren’ zal, dan naar verwachting, in het najaar van 2012 plaats vinden, het jaar waarin het bedrijf 175 jaar binnen de familie Waanders bestaat. Op 3 oktober 1836 vestigde Jan Marten Willem Waanders zich in Zwolle door overname van het bedrijf van J.W.Robijns. T.z.t. zullen nadere mededelingen hierover worden gedaan.

Verontrustende berichten in de diverse media betreffende de gang van zaken in de Nederlandse boekhandel zijn niet van toepassing op het nu dus 175 jarige familiebedrijf.

De verhuizing naar de Broerenkerk en een sterke verbreding van activiteiten zullen een volgende fase inluiden van de oude maar nog altijd springlevende onderneming. Zowel uitbreiding van het productenaanbod als een verdere dienstverlening door middel van o.a. (moderne-) media en andere digitale mogelijkheden zullen zorgen voor een regionale en evenzeer bovenregionale functie, waarbij de nadruk op cultuur zal liggen.

In 1836 begonnen als uitgevers, drukkers en boekverkopers zullen zij een nieuwe dimensie tonen in cultuurbeleving en kennisoverdracht vanuit het woord.

De plannen van Waanders boekverkopers te Zwolle met de middeleeuwse Broerenkerk omvatten een grootschalige herbestemming met bijbehorende aanpassingen en inrichting van dit bekende monument. Na de voltooiing van de bouwkundige aanpassingen vestigt Waanders zich ‘In de Broeren’ waarbij uitgaande van haar oorspronkelijke bedrijfsdoelstelling als boekverkopers nu een centrum ontstaat met naast een passende, sterk uitgebreide detailhandel, een sfeervol daghorecabedrijf (90 plaatsen), een tentoonstellingsruimte alsmede een zaalcapaciteit ( ca. 170 plaatsen) voor diverse podiumactiviteiten en muziekuitvoeringen. De totale oppervlakte van het gebouw zal worden vergroot door middel van een spectaculaire inbouw en een passende aanbouw aan de buitenzijde tot ca. 2.000 m2. Dit alles met respect voor het monumentale karakter van deze voormalige 14e eeuwse kloosterkerk.

Artikel delen:
Reacties 9
 1. In de Middeleeuwen is het begrip ??winkel?? ontstaan. In een beschutte hoek van de straat of van het kerkplein werden waren verkocht, tussen de steunberen van een kerk bijvoorbeeld ontstond een ??winkel??, een rechte hoek, die soms afgedekt werd met een zeildoek zoals bij een marktstal.


  ⚠️ Meld

 2. Ook komt er cultuur en voorstellingen.
  Het eerste stuk wat opgevoerd zal worden “Dood van een handelsreiziger” van Arthur Miller


  ⚠️ Meld

 3. Belachelijk dat er subsidies worden gegeven voor een oude kerk zodat fortuinlijke meneer Waanders er een bedrijf kan beginnen.  ⚠️ Meld

 4. Vrijdagmorgen is bekend geworden dat de restauratie van het in- en exterieur voor 65% zal worden gesubsidieerd door de Rijksoverheid in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten. Het buitenmuurwerk en de gepleisterde binnenmuren, alsmede de hoge ramen moeten grondig en nodig onder handen worden genomen.
  quote]

  @bert038
  Waar lees jij dat de subsidie alleen wordt gebruikt opdat Dhr. Waanders zijn bedrijf daar kan vestigen.


  ⚠️ Meld

 5. Dat ding alweer in de stijgers?
  Ze zijn er net weg.

  In het bedrijfsleven heet combineren ‘efficiency’, dat woord kennen ze niet in de wereld die subsidie heet.


  ⚠️ Meld

 6. @Bert038, kun je dan uitleggen wat je er dan wel mee bedoeld want de subsidie is niet om er alleen een boekhandel in te vestigen.


  ⚠️ Meld

 7. Zaalcapaciteit 170 plaatsen? Dat wordt dus versterkt spelen. Wel fijn wanneer ze dan nu ook de akoestiek meenemen. Want versterkt spelen in een daarvoor niet aangepaste kerk is een ramp! En de Broerenkerk is daar zeker geen uitzondering op, weet ik uit ervaring.  ⚠️ Meld

Reageer