De Woonkoepel bespreekt rol woningcorporaties

Tijdens de algemene ledenvergadering van huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel in Zwolle staat op woensdag 18 april de veranderde rol van woningcorporaties centraal. Bij de Woonkoepel zijn alle ruim 8000 huurders van een woning van SWZ aangesloten. De ledenvergadering wordt gehouden in het wijkcentrum Dieze-Oost aan de Zerboltstraat en begint om 19.30 uur.

Woningbouwcorporaties ontwikkelden zich de afgelopen jaren van verenigingen die alleen maar huizen bouwden naar organisaties met een veel breder takenpakket. Dit, om de corporaties in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het oplossen van urgente maatschappelijke problemen, zoals de leefbaarheid in wijken en steden. Dit heeft ook belangrijke consequenties voor het werk van de huurdersbelangenverenigingen. Om deze nieuwe taken efficiënt te kunnen aanpakken is een prestatiecontract tussen SWZ en de Woonkoepel opgesteld. Dit contract zal tijdens de ledenvergadering van de Woonkoepel definitief worden vastgesteld. Daarnaast zal het bestuur van de Woonkoepel groeien van 6 naar 11 leden.

Naast de min of meer traditionele zaken als woonlasten, de jaarlijkse huurverhogingen en servicekosten  en onderhoudsbeleid, komen ook leefbaarheid in de wijken (groen, veiligheid) en de aanpak in achterstandswijken steeds hoger op de agenda te staan. Hier  is dus ook een taak weggelegd voor de huurdersbelangenverenigingen.

Ook krijgt de Woonkoepel te maken met een steeds gedifferentieerder huisvestingsbeleid: ouderen, studenten en mensen die speciale zorg nodig hebben. Onze achterban bestaat uit steeds meer specifieke doelgroepen!

Bij nieuwbouw – en renovatieprojecten zijn steeds meer belanghebbenden betrokken, het is dus al lang niet meer alleen een kwestie van verhuurder – huurder.

Huurdersbelangenvereniging de Woonkoepel wil dan ook met andere belangenorganisaties als ouderenbonden, studentenorganisaties etc. in contact treden over algemene (huisvestings)vraagstukken en over concrete projecten. Vooral om inzicht te krijgen in de vraag: wat moet er voor wie, waar gebouwd worden.

Aansluitend op de ledenvergadering zal om 20.30 uur een discussie plaats vinden over ouderenhuisvesting. Dit onderwerp staat hoog op het prioriteitenlijstje van huurders en woningcorporaties. In hoog tempo worden daar dan ook plannen voor gemaakt en uitgevoerd. Gelijktijdig echter lopen de prognoses over de bevolkingsgroei terug. Anders gezegd in de toekomst zijn er minder senioren. Over de vraag: hoe hier mee om te gaan komen o.m. aan het woord wethouder van Volkshuisvesting Gerard van Dooremolen, voorzitter Jaap Hagedoorn van de Stichting Welzijn Ouderenen directeur Eddy Veenstra van de woningstichting SWZ.

Artikel delen:

Reageer