Toelichting projecten Noordereiland op wijkplatform

Het wijkplatform Binnenstad vindt op dinsdag 17 april 2007 plaats in het conservatorium Artez, aan de Stadsmuur 88. Inloop is vanaf 19.45 uur, de vergadering begint om 20.00 uur. ‘Wijkwethouder’ Henk Jan Meijer zal in het wijkplatform aanwezig zijn.

Tijdens de vergadering zal gesproken worden over onder meer de stand van zaken van diverse projecten op het Noordereiland. Gea Offerein van de gemeente Zwolle en Harrie Bergman van ontwikkelaar Bemog geven daar toelichting over. Janneke Hagemans van de gemeente Zwolle zal een presentatie houden over de resultaten van het evenementenonderzoek dat eind 2006 is gehouden onder bewoners en ondernemers naar de beleving rondom evenementen en dienstverlening. De onderzoeksconclusies en de verbeterpunten worden tijdens de vergadering besproken

Ook zullen verschillende actualiteiten tijdens de vergadering aan de orde komen zoals sluitingstijden van horeca, verkeerbesluit Steenstraat en de planning van rioleringswerkzaamheden.

Op 23 oktober 2007 is het volgende wijkplatform Binnenstad gepland. Meer informatie is te vinden op onze website: www.zwolle.nl/wijkinformatie.

Artikel delen:

Reageer