Rotonde Kamperpoortenbrug verdwijnt

Zwolle – Een goede bereikbaarheid van de binnenstad voor bezoekers, een betere doorstroming voor bussen en een aangenamer verblijfsklimaat in belangrijke delen rond de binnenstad met meer ruimte voor groen en voetgangers. Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben een model gepresenteerd voor het gebied tussen Katwolderplein en station waarmee de Overijsselse hoofdstad een echte stadsentree krijgt bij de Pannenkoekendijk.

ban_van_de_ring.jpg

Het model houdt de Pannekoekendijk toegankelijk voor autoverkeer, maar zet ook in op het aanbieden van aantrekkelijke alternatieve routes voor automobilisten. Dat kan via een systeem dat auto’s op basis van actuele verkeersinformatie zo efficiënt mogelijk naar hun bestemming verwijst – zogenoemd dynamisch verkeersmanagement. Onderdeel daarvan zijn verkeerslichten bij de Kamperpoortenbrug. De rotonde die nu  nog tussen de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade ligt verdwijnt. Rond de Pannekoekendijk, waar een nieuw binnenstadbusstation komt, en de (winkel-, horeca- en leisure)nieuwbouw aan het Katwolderplein ontstaat dan juist een stadsentree met allure. Doordat binnen het model ook autoverkeer over de Westerlaan en de Burgemeester van Roijensingel wordt gereguleerd, verbetert tussen het station en het stadshart het verblijfsklimaat.

Wethouder René de Heer, onder meer verantwoordelijk voor verkeer: “Deze oplossing vormt het antwoord op een belangrijke uitdaging waar we in Zwolle voor staan. Namelijk hoe we in dit relatief kleine deel van de stad zowel het openbaar vervoer als automobilisten, fietsers en voetgangers recht kunnen doen. En tegelijkertijd de omgeving aangenamer maken. Door goed te kijken hoe we per tijdstip en doelgroep maatwerk kunnen leveren, leveren we hiermee echt een bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad.”

Oplossingen

Zwolle werkt al enige tijd onder de noemer ‘In de Ban van de Ring’ aan mogelijkheden om de bereikbaarheid rondom het stadshart te verbeteren, de doorstroming van het busverkeer te optimaliseren, en om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in dat gebied te vergroten. De afgelopen tijd is daarom goed gekeken welke mogelijkheden er zijn om dat doel te bereiken. Er is een overzicht gemaakt van de knelpunten en mogelijke oplossingen. Vervolgens zijn de effecten van de oplossingen onderzocht. Op basis van deze stappen concluderen burgemeester en wethouders nu dat een zogenoemd combinatiemodel de beste kansen biedt om de ambities te verwezenlijken.

De provincie Overijssel is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het combinatiemodel. De provincie heeft ingestemd met de verplaatsing van het hoofdbusstation naar de zuidzijde van het NS-station, op voorwaarde dat het rijtijdenverlies van de bussen zou worden gecompenseerd. Dit model maakt dat nu mogelijk. Enerzijds zorgt een bustunnel onder de sporen ervoor dat de bussen snel naar het nieuwe centrumbusstation aan de Pannekoekendijk kunnen. Anderzijds worden de busbanen, voor zover de ruimte dat toelaat, uitgebreid. In het najaar wordt bekeken wat een goede locatie is voor een tweede binnenstadbusstation aan de oostzijde van het stadshart.

Evenwicht

Burgemeester en wethouders zien in het combinatiemodel een pragmatische oplossing voor een aantal problemen en uitdagingen waar de Overijsselse hoofdstad voor staat. Het model biedt een goed evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. De westelijke ‘as’ tussen station en Pannekoekendijk wordt volop benut voor de bereikbaarheid van de binnenstad, terwijl het gebied tussen station en de stadsgracht verkeersluwer en daardoor leefbaarder wordt. Voor het openbaar vervoer betekent het plan dat doorstroming en daarmee gemak en betrouwbaarheid verzekerd is.

Pilots

Zwolle is nu al volop bezig om de bereikbaarheid van de stad te vergroten. Een goede doorstroming, voldoende parkeergelegenheid en oog voor de belangen van alle verkeersdeelnemers kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de ambitie van de Overijsselse hoofdstad om tot de top van de Nederlandse binnensteden te worden gerekend. De gemeente zet daarbij in op een praktische aanpak en overleg met partners in de stad en met de weggebruikers zelf. De inzet op maatwerk komt onder andere tot uiting in een aantal pilots die de gemeente de komende tijd uitvoert. Tijdens deze experimenten wordt op drie plekken rond het centrum beoordeeld of met in eerste instantie tijdelijke maatregelen de bereikbaarheid van de binnenstad kan worden verbeterd. Bij de pilots gaat het om het verzorgen van een betere doorstroming van bussen tussen station en binnenstad, om een betere doorstroming bij de parkeergarage onder het Maagjesbolwerk en om het beoordelen van de mogelijkheid van een busstation in de omgeving van de Luttenbergstraat.

Ontwerp

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het voorkeursmodel van het college en over de wijze waarop burgemeester en wethouders verder willen werken aan de bereikbaarheid van de Zwolse binnenstad. Indien de raad daarmee instemt kan nog voor het einde van dit jaar het ontwerp van de binnenstadbushalte aan de Pannekoekendijk gepresenteerd worden. Bovendien is dan het voorlopig ontwerp gereed voor de ‘westelijke doorstroomas’, mede op basis van de uitkomsten van een aantal van de pilots. Begin volgend jaar kan dan duidelijk zijn hoe de ‘oostelijke doorstroomas’ vormgegeven kan worden.

Alle deeloplossingen bij elkaar vormen dan ten slotte een Verkeerscirculatieplan.

Artikel delen:
Reacties 12
 1. Zooo, dat is nieuws!! Ik ben erg benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Het blijfrt een rotpunt, vooral op donderdagavond en zaterdag.


  ⚠️ Meld

 2. Hahahahahahaha, eerst zien en dan geloven.
  Net als met de fietsers: eerst moet iedereen op de fiets en dan klagen dat er te veel fietsen in de stad staan……
  Stadhagen bouwen en dan bedenken dat er mensen met auto’s wonen….
  Zwolle promoten als winkelstad en dan parkeergelegenheid weghalen……
  En nu dit plan weer.
  Bij de IJsselhallen heb je een groot parkeerterrein, laat gratis pendelbusjes rijden en je bent van een hoop parkeerproblemen af.
  Maar dat zal wel weer te simpel wezen voor onze ambtenaren.  ⚠️ Meld

 3. Kleine correctie:

  Stadhagen bouwen en dan bedenken dat er mensen met auto’s wonen….

  Ik neem toch aan dat eerst Stadshagen gebouwd is en dat er vervolgens mensen met auto’s zijn komen wonen…… toch?

  Maar wat betreft die rotonde bij de Kamperpoorterbrug…… ik ben daar (als fietser) niet echt blij mee als daar verkeerslichten komen. Ben wel benieuwd hoe het exact moet gaan worden en zal uitpakken maar mogelijk ga ik m’n woonwerkroute weer eens verleggen.


  ⚠️ Meld

 4. Wat een zooitje zal dat daar worden.
  Busstation, parkeergarages, voetgangers en fietsers oversteekplaatsen, winkelend publiek en niet te vergeten een belangrijke autoroute.
  Maar ja als het straks klaar is zijn de verantwoordelijken al lang met een dikke uitkering vertrokken.  ⚠️ Meld

 5. @ikke

  Wat een gekke reactie. Dus jij denk dat iedere verantwoordelijke bij zo’n klus ten eerste zijn zakken vult en tweede daarna direct pleitte is?
  Ja, zo werkt de wereld!  ⚠️ Meld

 6. Waar is de tijd de stadsbussen nog over het Gasthuisplein en de Melkmarkt reden… 😀 Zou je nu ook niet meer kunnen voorstellen. Met dit plan wordt gelukkig verder gekeken dan de gemiddelde neus lang is… 😉


  ⚠️ Meld

 7. Volgens mij is er door de Raad nog never en nooit een besluit genomen over een busstation aan de Pannekoekendijk. Dit wordt gepresenteerd als een vaststaand feit, waarop allerlei andere plannen zijn gebaseerd. De Raad wordt zo gewoon voor het blok gezet. Wat betekent zo’n busstation voor de leefbaarheid aan de westkant van de stad, voor de bestaande woningen (Maagjesbolwerk) en de nieuw te bouwen woningen aan het Katwolderplein? Is er al onderzoek gedaan naar de milieugevolgen inzake lucht en geluid? Is er nu nog sprake van doorstroming op de Pannekoekendijk/Harm Smeengekade (behalve dan op winkelpiekuren), straks zal ook dat verleden tijd zijn. Door alle verkeerstromen die aan de westkant van de stad worden geconcentreerd, voorzie ik een continue verkeersinfarct.  ⚠️ Meld

 8. Ik moet zeggen een prachtig plan van GroenLinks! Zo op een presenteerblaadje. En dat in een tijd van forse bezuinigingen. Of moeten er weer diverse bureaus en ambtenaren in leven worden gehouden?


  ⚠️ Meld

Reageer