Symposium Kind en Techniek op Windesheim

Nederland heeft in vergelijking met omliggende landen te weinig bèta- afgestudeerden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat jongeren sneller voor een bètastudie kiezen als ze al jong met techniek in aanraking komen. De rol van het basisonderwijs hierin, staat centraal op het symposium Kind en Techniek dat op 25 april 2007 vanaf 15.00 uur plaatsvindt op Windesheim. Dit symposium organiseert de School of Engineering & Design van Windesheim samen met VU podium in het kader het 20-jarige bestaan van de hogeschool.

De heer J. Gommers, programmamanager bij het VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) in Den Haag presenteert de uitkomsten van een aantal onderzoeken over de stand van zaken van Techniek op de lerarenopleidingen Basisonderwijs. Vervolgens geven mevrouw ir. K. Dommerholt, docent bij Windesheim, mevrouw M. Lamberts-van der Linde, Deltaschoolteamleider, en de heer ir. P. van Otterloo, onafhankelijk aerospace consultant, een kijkje in de keuken van techniek op de Zwolse basisschool ‘de IJsselhof’.

ESA en NASA

In 2005 heeft deze school deelgenomen aan de wedstrijd van het Ministerie van OCW, de Europese ruimtevaart organisatie ESA en de Amerikaanse NASA. Doel van deze wedstrijd was de ontwikkeling van een lesprogramma om, aan de hand van ruimtevaart, te laten zien dat ?-wetenschappen en techniek leuk en spannend zijn. Scholen met goedgekeurde programma’s, zogenaamde Deltascholen, moeten hier drie jaar mee werken en ontvangen een geldbedrag om de lessen verder te ontwikkelen. De IJsselhof en Windesheim werken hierbij nauw samen.

Workshops en leermiddelenmarkt

In diverse workshops kunnen de deelnemers op een interactieve manier kennismaken met diverse lespakketten en materialen waarmee leerlingen in het basisonderwijs spelenderwijs kunnen kennismaken met techniek. Daarnaast kunnen de deelnemers de leermiddelenmarkt techniek bezoeken. Deze markt organiseren Windesheim en VU podium samen met het TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe. Dit centrum is een publiek private organisatie die een makel- en schakel functie vervult om de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, kennisinstituten, bedrijfsleven en andere organisaties betrokken bij onderwijs – arbeidsmarkt te faciliteren en te stimuleren. TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe maakt deel uit van het landelijke netwerk van samenwerkende technocentra.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor (aankomende) leraren in het basisonderwijs en iedereen die verder een rol van betekenis speelt in het stimuleren van techniek op de basisschool.

Artikel delen:

Reageer