Tijdelijke fietsenstalling op het Grote Kerkplein

Zwolle – Zwolle heeft er vanaf zaterdag 23 juli negentig fietsparkeerplaatsen bij op een toplocatie in de stad. Op het Grote Kerkplein, een van de mooiste pleinen van de Overijsselse hoofdstad, komt vanaf die dag elke zaterdag een tijdelijke fietsenstalling. De stalling kan een antwoord zijn op de parkeeroverlast die fietsen in het Zwolse stadshart soms opleveren.

fietsparkeren_4.jpg
De fietsenstalling op het Grote Kerkplein moet op zaterdag de overlast op de Grote Markt doen afnemen…

De gratis stalling in het hartje van de stad biedt binnenstadbezoekers die op de fiets komen de kans om pal bij de binnenstadwinkels riant te parkeren. De nieuwe ‘mobiele’ fietsenstalling kan bij gebleken succes al tijdens de proefperiode zonder problemen uitgebreid worden met meer plekken. De stalling ligt op een steenworp afstand van de Grote Markt, de Luttekestraat, Diezerstraat, de Melkmarkt en de Oude Vismarkt.

Maatwerk

Zwolle werkt volop aan de bereikbaarheid van de binnenstad. Wethouder Rene de Heer: “Of bezoekers nu met de auto komen, met het openbaar vervoer komen of op de fiets – Zwolle wil haar gasten zo gastvrij en comfortabel mogelijk ontvangen. Daar hoort ook maatwerk bij als het om parkeren gaat. Dus voldoende stallingsruimte op de plek waar de fietser dat wil, en op de tijdstippen dat het nodig is. Veel centraler dan op het Grote Kerkplein kan je geen riante stalling kwijt in onze binnenstad. Wie zuinig is op zijn fiets en op onze binnenstad probeert ‘m een keer uit!"

Overlast

De stalling betreft een proef: door op de drukste winkeldag van de week extra

stallingruimte in het stadshart aan te bieden kan de overlast door geparkeerde fietsen op de hoek van de Oude Vismarkt/Grote Markt/Diezerstraat afnemen. De daar geparkeerde fietsen belemmeren de toegankelijkheid van deze locatie, fietsen vallen om, raken beschadigd of staan ingebouwd tussen andere fietsen en de plek oogt geregeld slordig. Bij (inspraak)bijeenkomsten rondom de ontwikkeling van de Zwolse binnenstad wordt door binnenstadbewoners en -gebruikers ook regelmatig gewezen op de fietsoverlast op deze locatie. De gemeente zal gedurende de eerste maand van de proef dan ook nadrukkelijk op deze plek fietsers wijzen op de riante, (fiets)veilige stalling iets verderop op het Grote Kerkplein.

De nieuwe gratis (onbewaakte) stalling is geopend op zaterdagen van 9.00-17.00 uur.

Ontwikkelprogramma

Sinds 2004 werkt Zwolle binnen het Ontwikkelingsprogramma voor de Binnenstad aan een stadshart waar het goed verblijven, winkelen, werken en wonen is. Samen met de partners in de stad werkt de gemeente inmiddels aan een actualisering van het programma. Diverse thema’s komen daarin aan bod zoals economie, parkeren en bereikbaarheid. Zwolle gastvrije stad vormt daarin de rode draad. Dit sluit prima aan op de ambitie van Zwolle om haar inwoners en bezoekers een van de beste binnensteden van het land te bieden. Het ontwikkelingsprogramma geeft inzicht in welke projecten er tot 2020 in de binnenstad op stapel staan en wanneer deze uitgevoerd worden. Uitgangspunt daarbij is dat het een toekomstbestendig en flexibel programma is dat – indien nodig – ruimte biedt aan tussentijdse bijstelling. Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover komend najaar een besluit. Het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad is ook de basis voor het op te stellen bestemmingsplan beschermd stadsgezicht.

Artikel delen:
Reacties 25
 1. aangezien er genoeg mensen zijn die te beroert zijn om maar 10 meter teveel te lopen zullen ze gewoon hun fiets blijven dumpen op de grote markt omdat ze gewoon aartslui zijn!
  Hetzelfde zie je bij de winkels in het winkelcentrum in Stadshagen, óók op droge[/i dagen…


  ⚠️ Meld

 2. Grappig….. datzelfde gedrag zie ik bij automobilisten. Enig verschil is wel dat de fietser op eigen kracht naar z’n bestemming komt.


  ⚠️ Meld

 3. Mee eens. Denk je nu echt dat men nu de fiets op het Grote Kerkplein zet?

  We leven in 2011. Wat sociaal wenselijk is, boeit de mens steeds minder.  ⚠️ Meld

 4. vanmiddag in de stad geweest, en wat opvalt is dat men de fiets neerzet, daar waar men zijn moet. Werkelijk midden op de Diezerpromenade, de fiets werd nog net niet mee de winkel in genomen.
  Ongeacht waar je bent, zuid, stadshagen of elders in de stad, allemaal vooraan.


  ⚠️ Meld

 5. ja je moet je fiets wel parkeren wa je je boodschappen doet anders is ie zo weg.
  maar zo kan t natuurlijk niet he!
  gewoon parkeren op een daarvoor bestemde plaats, ma er mogen wel meer fietsrekken komen in de binnenstad en dat we daarbij wat moeten lopen geeft helemaal niks


  ⚠️ Meld

 6. Laten we blij zijn met al die fietsers. Als deze mensen met de auto naar het centrum zouden komen hadden we veel meer, veel grotere en vooral veel duurdere voorzieningen nodig. De WOZ zou dan verder moeten stijgen!
  Er zijn in de binnenstad veel te weinig fietsparkeerplekken, die bovendien niet goed verspreid zijn aangelegd. Zolang de hoek Vismarkt/Diezerpromende geen echte functie heeft zullen mensen hun fiets daar blijven stallen. Het voelt namelijk onlogisch aan om je fiets daar NIET neer te zetten.


  ⚠️ Meld

 7. Zolang de hoek Vismarkt/Diezerpromende geen echte functie heeft zullen mensen hun fiets daar blijven stallen. Het voelt namelijk onlogisch aan om je fiets daar NIET neer te zetten.

  Volstrekt onlogisch om juist daar je fiets neer te zetten. Midden in een voetgangers gebied (Functie) met tal van terrassen. Volstrekt belachelijk, mensen blijken hier weer schaapachtig gedrag te vertonen….


  ⚠️ Meld

 8. Het is daar één vracht loze ruimte. Terrassen? Ja, die zitten er maar die nemen maar een fractie in van het totale oppervlak.

  Het feit dat die plek door enorm veel fietsers wordt gebruikt als fietsenstalling, zou al een signaal op zich moeten zijn.  ⚠️ Meld

 9. Ok, WFvN, dus alle open ruimte moet dan volgens jou maar ingevuld worden? Ook al gaat het om zwaar in de weg staande fietsen midden in de binnenstad hetgeen er erg lelijk uit ziet? Bijzonder….


  ⚠️ Meld

 10. Nee maar jij geeft aan dat het daar de functie ‘voetgangersgebied’ heeft met tal van terrassen. Ik geef aan dat daar zeeën van ruimte is.
  En ik ben het wel met je eens dat het wel wat netter neergezet kan worden (in plaats van ‘neergekwakt’, want daar lijkt het soms/vaak meer op). Maar ik ben het niet met je eens dat het om ‘zwaar in de weg staande fietsen’ gaat.  ⚠️ Meld

 11. Fietsen die geparkeerd worden op plekken waar dit niet mag direct verwijderen. De nieuwe stalling op het Grote Kerkplein om 17.30 sluiten i.p.v. 17.00 uur zodat mensen die laat (o.a. na werktijd) nog snel even boodschappen doen ook de kans geven hun fiets op te halen. De winkels sluiten om 17.00 uur !


  ⚠️ Meld

 12. @Shag:

  In wezen heb je een punt. Als je de APV erop na slaat lees je dit:

  Artikel 5.1.11 Overlast van fiets of bromfiets

  1. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.

  2. Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het verboden is langer dan een door hen te bepalen periode gebruik te maken van voor het parkeren van fietsen of bromfietsen bestemde ruimten of plaatsen.

  3. Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren op de weg te laten staan

  Met andere woorden: fietsen horen in een fietsenstalling. Maar dan moet er wel voldoende ruimte zijn. En daar zit dus een groot probleem. En dat weet de gemeente ook wel want verder in de APV staat:

  Artikel 5.1.11 Overlast van fiets of bromfiets

  In de praktijk wordt regelmatig overlast ondervonden van fietsen en bromfiet­sen die her en der buiten de daartoe bestemde fietsenstallingen worden geplaatst. Het gaat hierbij om plaatsen, waar zich grote concentraties van gestalde (brom)fietsen voordoen (station, binnenstad). Voorop staat dan wel dat er voldoende stallingsmogelijkheden ter plekke zijn. Ter regulering van overlast van foutief geplaatste (brom)fietsen is in het eerste lid van dit artikel aan het college de bevoegdheid gegeven om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is (brom)fietsen neer te zetten buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen. Na aanwijzing van een plaats waar het verbod zal gelden en het realiseren van voldoende alternatieve stallingsruim­te, kan tegen een foutief geplaatste (brom)fiets worden opgetreden. Door middel van borden moet worden aangegeven dat foutief geplaatste (brom)fietsen zullen worden verwijderd

  En bij mijn weten is het NIET verboden je fiets te plaatsen op de plek van de foto dus……..


  ⚠️ Meld

 13. @ZIB, Ok, WFvN, dus alle open ruimte moet dan volgens jou maar ingevuld worden?/quote]

  Ja dat vind ik. En inderdaad er is nog steeds geen goede oplossing. En ik denk dat behalve dat het soms een zooitje is. Niemand er last van heeft.


  ⚠️ Meld

 14. Ach ja Ingrid, mag jij vinden maar ik denk dat juist die open ruimte op die plek allure heeft en dat wordt teniet gedaan door al die neergeflikkerde fietsen.
  En “last van” is een relatief begrip…..


  ⚠️ Meld

 15. Ach en ook de opmerking dat die open ruimte op die plek allure heeft, is subjectief. Zoveel mensen, zoveel meningen. Ik vind het plein kaal. En nee, de engel maakt het niet veel beter en nee, ook de vrachten fietsen niet. Een prachtige grote (goed onderhouden!) fontein zou daar niet misstaan.

  Wat betreft die fietsen, welke wat mij betreft wel gruwelijk in de weg staan, zijn degene die echt op de hoek van de Melkmarkt en de Diezerstraat staan, of eigenlijk gewoon in het verlengde van de Diezerstraat.


  ⚠️ Meld

 16. Ik vind dat Weblog Zwolle toch wel de initiator genoemd mag worden van het bespreekbaar maken – en oplossen – van het fietsenvraagstuk op de Grote Markt. Chapeau daarvoor!


  ⚠️ Meld

 17. @Geerle

  Van oplossen is er helaas nog geen sprake. En hoeveel fietsen stonden er nu afgelopen zaterdag in de tijdelijke parkeerruimte?

  Helaas gaf de weblog daar geen aandacht voor. -1


  ⚠️ Meld

Reageer