Succesvol jaar voor RBT Vechtdal-IJsseldelta

Zwolle – 2010 was voor RBT Vechtdal-IJsseldelta een jaar met successen, maar ook met uitdagingen. Succesvol door de resultaten die geboekt zijn bij het promoten van de verschillende regio’s en uitdagend door de teruglopende opbrengsten in de VVV winkels.

De gekozen positioneringen voor de merken Vechtdal Overijssel, IJsseldelta, WaterReijk Weerribben Wieden en Zwolle wierpen in 2010 hun vruchten af. Vechtdal Overijssel kleurde magenta met een herkenbaar en aansprekend communicatieconcept. Een integratie van de Uit & Thuis krant met Editie Vechtdal leidde tot hét regiomagazine van het Vechtdal ; Editie Vechtdal Overijssel.

De IJsseldelta boekte grote vooruitgang als het gaat om aantallen websitebezoekers, bereik via social media en via free publicity. Hier heeft o.a. deelname aan het nationale tv programma Varen en Zo en het succes van Sail Kampen aan bijgedragen.

WaterReijk Weerribben Wieden boekte een groot succes met het winnen van de Eden Award als meest duurzame toeristische bestemming van Nederland. Daarnaast heeft dit regiomerk zich afgelopen jaar goed ontwikkeld met nieuwe producten als GPS Routes en vernieuwende evenementen als het Overijssels WaterEvent.

Zwolle tenslotte scoorde goed met de inzet van social media. De VVV staat qua aantal followers op nummer twee bij de VVV’s in Nederland. Daarnaast genereerde dit merk ruim een miljoen aan mediawaarde in landelijke printmedia. Het Zwols Uitburo, onderdeel van de organisatie, timmerde flink aan de weg met Uitmagazines, Uitladders, Uitwijzers en mobiele websites.

VVV winkels onder druk

Met de komst van internet en social media verandert de rol van de traditionele VVV. De bezoeker zoekt vooral diepgang in de informatie, hierin biedt de VVV met haar lokale en regionale kennis meerwaarde ten opzichte van het internet. De portemonnee van de ondernemers, stad en regio voer wel bij alle inspanningen van de VVV. De stijgende bezoekersaantallen leidden echter niet tot meer inkomsten voor de VVV zelf. Om de colour locale van deze manier van promoten niet verloren te laten gaan zoekt het RBT voor de nabije toekomst naar zinvolle combinaties met andere partijen en betaalbare alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van agentschappen.

Accent op regiomarketing

In 2010 hebben de toeristische partners in Overijssel (RBT’s, GOBT, brancheorganisaties, gemeenten en Provincie) gezamenlijk Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO) opgesteld. Kern van dit meerjarenplan voor de vrijetijdseconomie van Overijssel is dat ingezet wordt op het vermarkten van de vijf regiomerken in Overijssel, te weten Twente, Salland, Vechtdal Overijssel, IJsseldelta en WaterReijk Weerribben Wieden en het themamerk Hanzesteden aan de IJssel.

Door dit plan financieel te ondersteunen heeft de Provincie een voor het RBT zeer belangrijke stap gezet. In 2010 is voor het eerst gezamenlijk opgetrokken onder de noemer “Proef de Pure Provincie”. In 2011 wordt de samenwerking verder voortgezet en versterkt waarbij de regio’s centraal staan en een gemeenschappelijk thema wordt gekozen als verbindend element tussen de merken.

Over RBT Vechtdal-IJsseldelta

Het RBT Vechtdal-IJsseldelta is een regionale marketingorganisatie voor de merken Vechtdal Overijssel, IJsseldelta, WaterReijk Weerribben Wieden en Zwolle . Het RBT streeft naar het verbeteren van het imago en het vergroten van de naamsbekendheid van het werkgebied. Binnen elk merk worden drie hoofdtaken onderscheiden die nauw met elkaar verbonden zijn, te weten promotie, productontwikkeling en gastheerschap. Voor deze laatste fungeren de VVV’s in het werkgebied als frontoffice. Uiteindelijk doel is een positieve economische bijdrage leveren in en aan het werkgebied.

Artikel delen:

Reageer