Vakantie? Wacht tot de laatste schoolbel

Zwolle – Vrijdag 22 juli 2011 sluiten de scholen voor de zomervakantie. Voor de leerlingen zit een heel schooljaar er weer op. Het is tijd om zes (basisonderwijs) of zeven weken (voortgezet onderwijs) vakantie te vieren. Sommige ouders willen graag een of meer dagen voorschot op de schoolvakanties nemen, bijvoorbeeld om de vakantiefiles voor te zijn. Mag dat?

De laatste dagen voor de schoolvakantie vormen meestal de rustigste periode van het schooljaar. De rapporten zijn geschreven en kinderen weten al of ze het volgend jaar een klas hoger zitten. Voor de leerlingen staat niet zo veel meer op het spel, lijkt het. Voor sommige ouders is die aanname een reden om de laatste dag van het schooljaar niet af te wachten. Ze pakken alvast de auto of het vliegtuig richting vakantiebestemming.

Overleg met de school

Als het om vrije dagen gaat moeten kinderen zich houden aan de schoolvakanties. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen mag de schoolleiding een leerling vrij geven.

Overleg altijd met de schoolleiding als u vindt dat uw kind een dag (of meer) verlof moet hebben. Meldt uw kind zich niet op school zonder dat de schoolleiding daarvan op de hoogte is, dan wordt u als ouder(s) uitgenodigd om de absentie van uw kind toe te lichten. Overigens zijn jongeren vanaf twaalf jaar medeverantwoordelijk voor het naar school gaan.

Bij ongeoorloofd verzuim kan de school de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwolle inschakelen. In dat geval nodigt de leerplichtambtenaar u uit voor een toelichting. Als er geen gegronde reden voor de absentie van uw kind is, dan stelt de leerplichtambtenaar een proces verbaal voor luxe verzuim op en legt dat voor aan de rechter.

Gaat de rechter daarin mee, dan wordt doorgaans een boete opgelegd voor elk kind uit het gezin dat ongeoorloofd heeft verzuimd.

Voor de goede orde: eerder uw kind(eren) van school halen om vroegtijdig met vakantie te kunnen gaan, is ongeoorloofd verzuim. Gelukkig hebben de scholen met diverse leuke activiteiten dezer dagen een goed alternatief voor de kinderen. Voor vakantie hebben ze nog weken de tijd…

Artikel delen:
Reacties 8
 1. 11 weken ipv 7 weken!!!.
  Zeven weken vakantie in het voortgezet onderiwijs? Kom nou. Mijn kinderen zijn al sinds 24 juni vrij en gaan pas op 8 september weer naar school. Dat is bijna 11 weken vakantie.

  Hoeveel weken hebben jouw kinderen vakantie in het basisonderijs, voortgezet onderwijs MBO????


  ⚠️ Meld

 2. Op de basisschool van mijn kinderen is er de vrijdag voor de zomervakantie een margedag, dat is een dag die eerder in het jaar vrijgehouden wordt voor calamiteiten en die ingezet kan worden op komende vrijdag voor de warme overdracht van leerkrachten naar elkaar. Dit vind ik een goede zaak.
  Op onze middelbare school is het zo dat de kinderen op de donderdag voor de vakantie hun rapport ophalen en de vrijdag erna vrij zijn/vakantie hebben. Overige eerdere vrije dagen zijn er dan nog 2 en dat zijn de dagen dat er voor de overgang vergaderd wordt. Ook niks mis mee dus.
  Ik denk dat wanneer er op de school van jouw kinderen er echt 11 weken vakantie gegeven wordt, er niets niet klopt. Ik zou dan contact opnemen met de school voor een verklaring.
  Ik denk dat wanneer ik kijk naar hoe ik vroeger al op tijd vrij was, er niet veel is veranderd en de kinderen tegenwoordig langer naar school moeten dan wij vroeger deden. Kortom: geen klachten hier!


  ⚠️ Meld

 3. hallo Marrianne in mijn tijd ging je gewoon alle dagen naar school geen marge dagen en vergaderen deden leerkrachten na schooltijd en op de vrije woensdagmiddag, nu zijn de lesuren bepaalt maar veel kinderen moeten op de tenen lopen om de leerstof te leren omdat er veel uitvalt aan lesuren, ook de leerkrachten hebben bijna geen tijd voor leerlingen die moeite hebben om het tempo bij te houden, ook leerlingen met een “rugzak”geven veel stress op school, ik zou zeggen minder margedagen voor leerlingen dan is er tijd en rust om de leerstof tot je te nemen


  ⚠️ Meld

 4. Mijn dochter heeft sinds ze op het voortgezet onderwijs zit ook altijd veel langere zomervakanties dan 7 weken gehad, 3 maanden komt dichter in de buurt. En die margedagen op de basisschool lopen ook helemaal de spuigaten uit. Ik kan me echt niet herinneren dat dat in mijn tijd zo ging, 6 weken was 6 weken en volgens mij heb ik ooit één dag sneeuwvrij gehad, niks margedagen..


  ⚠️ Meld

 5. Bij mij vroeger deden de leerkrachten ook lang niet zoveel aan begeleiding van leerlingen…..
  Je kan appels met peren gaan vergelijken, maar ik denk dat de administratie die leerkrachten tegenwoordig moeten bijhouden het onderwijs de nek omdraaien!
  Ook de ‘leuke dingen’ die de regering zo nodig vindt om te laten doen door scholen, zijn niet de meest handige om onze kinderen goed onderwijs te kunnen bieden. Tegenwoordig weten mensen van gekkigheid niet meer wat ze nog moeten bedenken om kinderen af te leiden van de basislesstof en dat is niet altijd even handig! Natuurlijk vinden we met zijn allen dat kinderen ook vooral een leuke tijd moeten hebben, maar dat wil niet zeggen dat leerkrachten en docenten dan maar met dezelfde tijd als dat wij vroeger les hadden dat kunnen regelen! Ik denk dat we hier als maatschappij maar eens een keer goed over moeten nadenken en niet meteen moeten roepen dat het in onderwijsland eens anders moet: het moet vanaf de regering al beter georganiseerd worden! En vergeet niet welke inbreng we daar zelf in hebben!


  ⚠️ Meld

 6. 18 weken vakantie per jaar!!
  Naast de zomervakantie van 11 weken is er nog 1 week herfstvakantie, 2 weken kerstvakantie, 1 week krokusvakantie, 2 weken meivakantie. Daarnaast nog: tweede paasdag, tweede pinksterdag, de vrijdag na hemelvaart, etc. Met elkaar dus 18 weken vakantie per jaar. Dan vallen er nog vele dagen uit door rapportvergaderingen, matgedagen, excursiedagen van andere klassen, etc. En dan hebben we nog ziekte van leerkrachten.
  In het MBO (zie de wet) heb je maar 850 uur onderwijs per schooljaar. Dus lessen, huiswerk, stage, etc. zit hier allemaal bij in. Dat is 18 uur onderwijs per week, of te wel tweeeneenhalve dag per week. Je hebt dus maar een half jaar onderwijs!!!


  ⚠️ Meld

 7. Tjonge, de BOM is weer bezig, zie ik?
  Ik zou het erg fijn vinden wanneer de ministers het onderwijs weer teruggeven aan het daartoe geschikte personeel. Roeptoeteren zoals ‘Zwolle schoon!!!’ kan iedereen…. Schoon waarvan trouwens?
  Het zijn 60 vrije dagen in het jaar die landelijk afgesproken zijn in het middelbaar onderwijs. Als daar een wijziging in moet komen dan zal daarover gestemd moeten worden. Ik ben benieuwd of Zwolle schoon!!! dan ook in de rij op de arbeidsmarkt gaat staan….


  ⚠️ Meld

Reageer