Opbrengst sponsorloop voor Energy4All

Zwolle –  Op woensdagmiddag 20 juli overhandigde Hessielle van Dam en een aantal kinderen vol trots namens Allio kinderopvang een cheque van € 6.680,58 aan Diede en Sandra van de Stichting Energy4All. Dit bedrag is de opbrengst die de kinderen van de buitenschoolse opvang bij elkaar liepen tijdens sponsorlopen op 15 en 22 juni.

p7200130.jpg

Energy4All is een stichting die zich inzet voor mensen/kinderen met een energiestofwisselingsziekte. De ziekte is te klein om interessant te zijn voor de farmaceutische industrie. Voor een geneesmiddelen is men dus afhankelijk van particulier onderzoek. Doel van de stichting is het onder de aandacht brengen van de ziekte en geld inzamelen voor onderzoek. Hier wil Allio kinderopvang graag aan bijdragen met haar meer dan 110 vestigingen. Hessielle van Dam, manager Ontwikkeling, Pedagogiek en Communicatie: ”Het is toch geweldig dat onze kinderen hun energie hebben ingezet voor de kinderen met een gebrek aan energie?! Het enthousiasme onder de deelnemers, ouders en medewerkers was erg groot. We kijken nog op welke manier, maar we gaan vast vaker onze energie inzetten voor deze geweldige Stichting. Hopelijk zijn we met onze bijdrage weer een klein stapje dichter gekomen bij het vinden van een medicijn tegen deze vreselijke ziekte”.

Artikel delen: