Geen plek voor spelmateriaal van wijkbudget

Babuti is de belangenvereniging voor de bewoners van de Bastertkamp, Ten Busschekamp en de Timmermeesterlaan. Deze bewonersvereniging heeft in 2004 meegedaan met het experiment wijkbudgetten, waarbij zij op de eerste plaats eindigden. Door het winnen van het experiment wijkbudgetten heeft de belangenvereniging een flinke duw in de rug gekregen en zijn er allerlei activiteiten op gang gekomen in deze wijk.

Sindsdien worden er allerlei activiteiten georganiseerd en heeft de belangenvereniging via het werven van fondsen allerlei materialen kunnen aanschaffen. Gedacht kan worden aan een stormbaan, trampolines en een pannakooi. Niet alleen de kinderen uit de buurt maken gebruik van dit materiaal, maar ook scholen maken dankbaar gebruik van de materialen die deze belangenvereniging heeft aangeschaft. Nu is de belangenvereniging Babuti al enige tijd op zoek naar een plek, waar zij deze materialen kunnen herbergen. Op dit moment staan de materialen her en der verspreidt in de wijk, bij mensen thuis. “Dit is niet bevorderd voor het materiaal.” Ook is het lastig om de regie te houden wie wat waneer in huis heeft, zegt de SP in Zwolle. De partij gaat hierover een aantal vragen stellen aan het college.

Nu heeft de belangenvereniging gesprekken gevoerd met onder andere de gemeente, SWZ en Travers om een adequate oplossing voor dit huisvestingsprobleem te zoeken. Helaas heeft dit tot nog toe niet tot een adequate oplossing geleid.

De SP is een groot voorstander van wijkgericht werken. Immers wijkverenigingen spelen een belangrijke rol bij het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Daarnaast versterkt het de sociale samenhang in een buurt. De SP vindt het belangrijk dat dergelijke initiatieven goed worden ondersteund. Dat betekent dat er niet alleen geld in een goed idee moet worden gestoken, maar dat er ook nazorg moet worden verleend.

Dit alles brengt de SP tot de volgende vragen:

 1. Heeft de gemeente in haar zoektocht alle organisaties en scholen gevraagd of zij ruimte kunnen bieden aan deze materialen, mogelijk met vruchtgebruik?
 2. Zo nee, is het college bereid om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij de diverse organisatie in de wijk voor de opslag van deze materialen?
 3. Is het college bereid om, wanneer er geen oplossing met de organisaties in de wijk kan worden gevonden, te zoeken naar een alternatieve oplossing?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 2
 1. Het was een geweldige show.
  Wat een inzet van iedereen en wat een talent!
  Jammer dat het voorbij is.
  Gelukkig kunnen we er nog eens op terug kijken door dit verslag
  met prachtige foto’s.
  Bedankt Evert.

  Peter van Steenwijk.
  docent kunstvakken beeldend.


  ⚠️ Meld

Reageer