Windesheim start het lectoraat ‘De Gezonde Stad’

Gezondheid en welzijn van de jeugd in Zwolle staan centraal in het nieuwe lectoraat ‘De Gezonde Stad’ van Windesheim. In dit zesde lectoraat werkt de hogeschool nauw samen met de Zwolse zorginstellingen, de gemeente en de Vrije Universiteit. Een gezonde leefstijl en het dagelijkse gedrag van jonge mensen in hun stedelijke woonomgeving – dat is waar ‘De Gezonde Stad’ zich op richt. Het lectoraat wil de factoren bestuderen en beïnvloeden die in de stad van belang zijn voor een gezonde leefstijl bij 0 tot 19-jarigen. Deze kennis wordt dicht bij de praktijk ontwikkeld, op het niveau van de stad of de wijk. Windesheim kreeg toestemming voor dit lectoraat van de Stichting Kennisontwikkeling (SKO), die landelijk de rijksbijdrage verdeelt.

Zwolle leent zich bij uitstek als werkterrein van dit lectoraat. De stad profileert zich als een woonstad waarin zorg en welzijn hoog staan aangeschreven, gezondheid is een speerpunt van de gemeente Zwolle en de lokale zorginstellingen. Bovendien telt Zwolle veel opleidingen in de zorg. Het lectoraat zal de kennisontwikkeling aanjagen tussen instellingen in de stad voor zorg, sport, welzijn en onderwijs. Windesheim werkt daartoe samen met bijvoorbeeld scholen, thuiszorginstellingen, huisartsen, de Isala klinieken en de GGD. De gemeente en de GGD steunen de aanvraag voor dit lectoraat. Het lectoraat sluit aan bij de kaderovereenkomst tussen VU-Windesheim en het Zwolse gemeentebestuur. Daarin streven de partners naar versterking van de economische en maatschappelijke ontwikkeling van stad en regio.

Het lectoraat ‘De Gezonde Stad’ stimuleert binnen Windesheim praktijkgericht onderzoek en helpt het onderwijs te ontwikkelen. Er zal nauwe samenwerking zijn met het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ) van de hogeschool, want overgewicht bij kinderen is één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s van de komende jaren.

Samenwerking is er ook met de opleidingen van Windesheim in het domein van zorg en welzijn. Met hen werkt het lectoraat aan een speciale minor ‘De Gezonde Stad’. Daarnaast is het lectoraat betrokken bij de ontwikkeling van de Health, Social and Community studies bij het Windesheim Honours College, dat in september 2008 start. Naar verwachting wordt deze zomer een lector aangesteld. ‘De Gezonde Stad’ is het achtste lectoraat van Windesheim, na ‘Duurzaam Ondernemen’, ‘Bestuurbaarheid’, Pedagogische Opdracht voor het onderwijs’, ‘Veiligheid & Sociale Cohesie’, ‘Bewegen & Gedragsbeïnvloeding’, ‘Media & Civil Society’ en ‘Theologie en Levensbeschouwing’.

 Windesheim bestaat 20 jaar en viert in collegejaar 2006-2007 het vierde lustrum. De hogeschool organiseert activiteiten met het motto ‘Voor en door regio Zwolle’. Hiermee accentueert Windesheim zijn maatschappelijke rol en verbondenheid met de omgeving.

Artikel delen:

Reageer