Vorkje prikken met Swollwacht

Op dinsdagavond 17 april 2007 hebben ongeveer 20 bewoners van de Kamperpoort  “een vorkje geprikt” met de raadsleden, burgerleden en steunfractieleden van Swollwacht in café De Kip aan de Hoogstraat in Zwolle. Swollwacht wil hierdoor rechtstreeks in contact komen met de burger(s) die de gang naar de raadzaal veelal niet maken. Door de positieve opkomst en de grote inbreng van de aanwezigen zullen deze avonden ook in andere wijken van de stad worden herhaald.

Onder de bewoners van de Kamperpoort bevond zich ook de voorzitter van de stichting Kamperpoort de heer Martin Ekkel. Hij voerde o.a. het woord over de aanstaande woningverbetering en de herstructurering van de Kamperpoort. Swollwacht maakt zich sterk voor een andere regeling.. Ook kwamen tijdens deze bijeenkomst onderwerpen als het parkeren, woningverbetering aan de orde. Vele bewoners van de Kamperpoort zijn teleurgesteld, dat zij nu nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. Velen moeten in de toekomst tweemaal verhuizen, hetgeen zij onacceptabel vinden. Tijdens de avond kwam ook naar voren, dat de  communicatie van de gemeente Zwolle richting burgers op vele fronten tekort schiet.

Velen zijn erg teleurgesteld over het onlangs nieuw ingestelde betaald parkeren in hun wijk. Vooral over de vele handelingen die dit met zich meebrengt. Kip of ei stond voor de maaltijd die tijdens de bijeenkomst aan de aanwezigen werd aangeboden.

 

Tijdens de avond kwam “Tante Kippe” ook nog even langs om en hoe kon het ook anders haar liedjes over Café de Kippe ten gehore te brengen. Gezelligheid ten top en een constructieve avond voor de Swollwachtfractie.

 

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer