Onderzoek GGD: Ouderen gezond, maar ook eenzaam

Zwolle – Een ruime meerderheid van de ouderen voelt zich gezond en is fit en actief. Ze ondernemen veel activiteiten en doen vrijwilligerswerk. Bijna de helft van de ouderen in IJsselland voelt zich echter belemmerd door bijvoorbeeld een chronische ziekte en een deel is daardoor minder mobiel en zelfstandig. Ook eenzaamheid komt relatief veel voor bij ouderen. Dit blijkt uit de ouderenmonitor van GGD IJsselland.

Eenzaamheid is een groot probleem bij ouderen, aldus GGD IJsselland. Maar liefst 43 procent van de ouderen geeft aan eenzaam te zijn. Door een verminderd inkomen, lichamelijke beperkingen en het wegvallen van vrienden en familie bestaat de kans dat ouderen minder kunnen ondernemen en minder in contact komen met andere mensen. Dit vergroot de kans op depressieve klachten. Een derde van de ouderen heeft hier kans op. Zelfstandig

Het is daarom belangrijk om ouderen te helpen zelfstandig te blijven en hun zelfredzaamheid te vergroten, zo adviseert de GGD. Ook activiteiten in de wijk, waarbij bewegen, valpreventie en het ontmoeten van andere mensen centraal staan zijn belangrijk voor het gezond houden van de ouderen in onze regio. Ouderen maken al veel gebruik van welzijnsvoorzieningen, deze helpen hen langer zelfstandig te blijven. De voorzieningen zijn ook steeds beter bekend bij hen, zo wijst onderzoek uit.

Onderzoek

Ruim 5.000 mensen van 65 jaar en ouder in de regio IJsselland (toen nog zonder Deventer) vulden eind 2010 een vragenlijst in over gezondheid, welzijn en leefstijl. Deze zomer zijn de resultaten bekend gemaakt aan de gemeenten. De uitkomsten van het onderzoek geven gemeenten en instellingen opnieuw input voor hun ouderenbeleid. Het biedt hen de mogelijkheid om activiteiten en voorzieningen nog verder te verbeteren, beogen de onderzoekers van GGD IJsselland, die in algemene zin aanbevelen de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en vooral aandacht te hebben voor risicogroepen, zoals alleenstaande ouderen, ouderen met een lichamelijke beperking en die rond moeten komen van alleen AOW".

Meer informatie is te vinden op www.ggdijsselland.nl-> gezondheidsinformatie -> gezondheidsmonitoren -> gezondheidsmonitor ouderen.

Artikel delen: