Afrikaans rivierbeheer voor de Overijsselse Vecht?

Zwolle – Van 5 tot 9 september is een Afrikaanse delegatie van waterbeheerders te gast bij hun partners in Oost-Nederland. Dit om met elkaar te praten over grensoverschrijdend rivierbeheer, de afstemming en de samenwerking daarbij. In Afrika is de Incomati een grensoverschrijdende rivier, in Nederland de Overijsselse Vecht.
De delegatie is op maandag 5 september te gast bij Waterschap Groot Salland. Het waterschap heeft al enkele jaren een samenwerking met het Zuid-Afrikaanse "waterschap" Inkomati Catchment Management Agency. Het doel van de samenwerking is om kennis uit te wisselen en om van elkaar te leren op het gebied van waterbeheer, riolering en afvalwaterzuivering. De gemeenten Zwolle en Dalfsen zijn hierin ook een partner, samen met Zuid-Afrikaanse gemeenten.

Een van de onderdelen waarin wordt samengewerkt is het grensoverschrijdende rivierbeheer. De Inkomati-rivier is grensoverschrijdend met Swaziland en Mozambique. Waterschap Groot Salland deelt de rivier de Vecht nationaal met Waterschap Velt & Vecht en internationaal met twee Duitse deelstaten. Mede daarom zijn vertegenwoordigers van de waterbeheerders van de Inkomati uitgenodigd om de Internationale Vechtconferentie van donderdag 8 september in Schöppingen (Duitsland) bij te wonen. Tijdens het bezoek komen ook andere onderwerpen over waterbeheer aan de orde.
De Afrikaanse delegatie bestaat uit waterbeheerders en vertegenwoordigers van ministeries van water uit Swaziland, Mozambique en Zuid-Afrika. Ook een vertegenwoordiger van het Kruger Nationaal Park maakt deel uit van de delegatie. Laatstgenoemde houdt tijdens de conferentie een inleiding over de gezamenlijke marketingstrategie van het grensoverschrijdend Kruger Park.

Het bezoekprogramma is gezamenlijk opgesteld en wordt uitgevoerd door de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Friesland en de twee Duitse waterbeheerders.

Artikel delen: