Informatie over subsidiebeleid gemeente Zwolle

Zwolle – Bent u bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie? Dan bent u van harte welkom op maandagavond 12 september op de informatiebijeenkomst over het subsidiebeleid van de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Die avond wordt ook aandacht besteed aan de collectieve vrijwilligersverzekering die de gemeente Zwolle heeft afgesloten.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandagavond 12 september 2011 in de Burgerzaal van het Stadhuis, Grote Kerkplein 15. Inloop is vanaf 19.00 uur waarna het plenaire programma start om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Van 20.45 uur tot 21.45 uur bestaat er de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de deskundigen over de subsidieregelingen en de vrijwilligersverzekering.

Meer informatie

Voor meer informatie en om u aan te melden kunnen sportbestuurders contact opnemen met SportService Zwolle via verenigingssupport@sportservicezwolle.nl of (038) 423 66 86.
Bestuursleden van overige vrijwilligersorganisaties kunnen contact opnemen met Vrijwilligerscentrale Zwolle via info@vrijwilligerswerkzwolle.nl of (038) 42 25 200.

De gemeente Zwolle heeft twee subsidieregelingen speciaal voor vrijwilligerswerk.

Subsidieregeling Jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilliger.
Subsidieregeling Vrijwilligerswerk in welzijn en zorg.

Andere subsidieregelingen zijn te vinden op www.zwolle.nl/subsidies.

Artikel delen: