Hans Bonten nieuwe directeur van De Kern

Zwolle – Per 1 november start Hans Bonten zijn werkzaamheden als directeur van De Kern; de divisie Maatschappelijke Dienstverlening van Dimence. Hij volgt in deze functie Herbert van Petersen op, die directeur van de regio Zwolle en omgeving is geworden.

hans_bonten_2_-_06-2009.jpg

Hans Bonten is sinds 2001 werkzaam bij InteraktContour, een instelling die hulp verleent aan mensen met hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Vanaf 2004 heeft hij de functie van regiodirecteur bekleed. Hij is tevens bestuurslid van de Stichting NAH Zorgketens Overijssel. Zijn uitgebreide ervaring in de zorg en kennis op het gebied van de bekostiging vanuit AWBZ en WMO maken Hans een geschikte opvolger als divisiedirecteur. Belangrijke taken van Hans zullen in de komende periode liggen op het gebied van relatiebeheer en subsidieverwerving voor de divisie, en daarnaast het mede vormgeven van de samenwerking op het gebied van maatschappelijk werk en thuisbegeleiding met Carinova.

Artikel delen: