Proef parkeerpas binnenstad Zwolle verlengd

Zwolle – Bewoners van de Zwolse binnenstad kunnen nog tot het einde van dit jaar meedoen aan een proef waarbij hun gasten de auto in het centrum kunnen parkeren met een bezoekerspas. Dit najaar wordt beoordeeld wat de ervaringen met deze bezoekerspas zijn. Mogelijk wordt het systeem dan definitief ingevoerd.

Sinds 1 september 2010 wordt ervaring opgedaan met het systeem van een parkeerpas voor bezoekers van Zwolse binnenstadbewoners. Bewoners die hun gasten gebruik willen laten maken van deze bezoekersregeling, betalen 10,60 euro per jaar voor de pas. Hun gasten kunnen vervolgens maximaal zes uur per week parkeren in het Zwolse centrum. Inmiddels, een jaar nadat de proef begonnen is, zijn ruim vijfhonderd bezoekerspassen uitgegeven. Dagelijks wordt gemiddeld ongeveer dertig keer gebruik gemaakt van deze regeling voor bezoekers die een parkeerplaats nodig hebben.

Inmiddels is de gemeente volop bezig met het vaststellen van de parkeerdruk in de Zwolse binnenstad. Een meting die dit voorjaar gehouden is wordt momenteel uitgewerkt. De verwachting is dat met deze meting vastgesteld kan worden hoe groot de parkeerdruk is in het centrum van de Overijsselse hoofdstad.

Parkeerbeleid

De proef met de bezoekerspassen hangt ook samen met de vraag of Zwolle voldoende parkeermogelijkheden heeft voor alle doelgroepen. Uit de evaluatie van de proef moet dit najaar blijken of en hoe de bezoekerspas bij kan dragen aan het parkeerbeleid in Zwolle. Dat nieuwe parkeerbeleid is vervat in de zogenoemde Parkeernota op basis waarvan de gemeenteraad definitieve besluiten neemt.

Artikel delen: