Aahuis richt zich op "Sport & Lifestyle"

Zwolle – Op vrijdag 9 september om 16.00 uur opent wethouder Filip van As op spectaculaire wijze het vernieuwde wijkjongerencentrum van Travers Welzijn in de Aa-landen. Eveneens zal onder leiding van Marianne Huibers (directeur Travers Welzijn) en Joke Wierbos (teammanager Travers Welzijn) de nieuwe naam onthuld worden en wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Tijdens de officiele opening zal Carl Blijd (psychiater & hoofd Forensische Jeugd- & Orthopsychiatrie Accare) een inspirerende presentatie geven over de beleefwereld van jongeren. Dit sluit naadloos aan bij het thema van het jongerencentrum "Sport & Lifestyle". Jongerencentrum Aahuis en weerbaarheidstraining Dojo zijn samengesmolten tot één concept "Sport & Lifestyle". Sport is het primaire middel waarmee het jongerenwerk wordt uitgevoerd om met jongeren tussen de 12 en 21 jaar in gesprek te komen. Ze krijgen hierdoor inspiratie waardoor ze fysieke vaardigheden leren, waarmee ze zelfvertrouwen opdoen, persoonlijke grenzen leren ontdekken en stellen.

Bij sport gaat het om de non verbale communicatie, het belang van de juiste ondersteuning, gerichte sturing en het samenspel. Bij Lifestyle krijgt dit meer verbale invulling; de persoonlijke ontwikkelingprocessen zullen onder woorden gebracht gaan worden.

Met behulp van activiteiten (ook buiten de sport om) zullen de jongeren ondersteund worden. Te denken valt aan voorlichtingen, gastsprekers, workshops en fieldtrips. Door de sportieve insteek die ten grondslag ligt aan het "Sport & Lifestyle" concept onderscheidt het jongerencentrum zich van de andere takken van het jongerenwerk. Ook door de pedagogische werkwijze onderscheidt het jongerencentrum van het reguliere sport- en bewegingsaanbod in Zwolle.

Tijdens de opening is er de gelegenheid om een kijkje te nemen in het jongerencentrum. Voor de jongeren is er 's avonds een veelzijdig programma met een workshop Capoeira, Breakdance en Popping georganiseerd.

Artikel delen: