SP Zwolle lanceert zelf plan voor sociale werkplaats

Zwolle – Nu het volgens de Zwolse SP wethouder Van As (CU) zelf niet is gelukt om op tijd een plan te schrijven voor het aan de slag krijgen van werknemers met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers heeft de SP zelf een plan geschreven. Het plan geeft tientallen suggesties voor meer werknemers met een arbeidsbeperking in het vrije bedrijf, maar ook de strikte voorwaarden waaronder dat volgens de partij mag plaatsvinden.

De SP ziet niets in de plannen van het Kabinet om 60.000 arbeidsplekken in de sociale werkplaats te schrappen en fors te bezuinigen op de begeleiding en werkplekaanpassingen. Volgens de partij mogen werknemers alleen aan de slag bij een reguliere werkgever als het werk wordt aangepast aan de werknemer, er sprake is van vrijwillige uitplaatsing met terugkeergarantie, de werknemers minstens het minimumloon verdienen en er gezorgd wordt voor goede begeleiding en opleiding. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Meer werknemers aan de slag bij reguliere werkgevers klinkt heel mooi, maar mag geen afbraak van de arbeidsvoorwaarden betekenen. De SP zal zich daarom ook hard verzetten tegen het onder het minimumloon laten werken van deze werknemers. Het sociale aspect moet voorop staan, dus goede begeleiding, aanpassing van het werk en onder geen beding een plicht om aan de slag te gaan bij reguliere werkgevers.’

De partij voorziet het stadsbestuur ook alvast van zinvolle suggesties waar mensen aan de slag zouden kunnen gaan in Zwolle. Siderius: ‘Onze voetbalclub FC Zwolle, museum de Fundatie en de Isala Klinieken en de NS krijgen allemaal financiële of praktische medewerking van de gemeente Zwolle om de organisatie uit te breiden of te laten voortbestaan. Daar mag best wat tegenover staan. We moeten afspraken maken over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook convenanten met woningbouwverenigingen, zorginstellingen en musea moeten maximaal worden benut om deze mensen aan het werk te krijgen.’

Volgens de SP hebben de gemeente en de provincie zelf ook een belangrijke rol. Vorig jaar was er in het hele gemeentehuis geen medewerker te vinden met een SW-indicatie. De overheid zou volgens de partij moeten streven naar een percentage van 5% mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Siderius: ‘Het zou goed zijn als de gemeente een sociaal jaarverslag instelt om de vorderingen bij te houden. Zo houden we elkaar scherp.’ De SP vraagt de wethouder om een inhoudelijke reactie op het gepresenteerde plan.

Artikel delen:

Reageer