Aanpak binnenklimaat op scholen in Zwolle

Zwolle – Twintig basisscholen in Zwolle maken aan het begin van het nieuwe schooljaar letterlijk een frisse start. Bij hen is in de periode april tot en met augustus 2011 het binnenklimaat aangepakt en verbeterd. Zo is de mechanische ventilatie bij alle scholen vernieuwd en zijn er duurzaamheidsmaatregelen genomen op het gebied van onder andere verlichting.

Gebleken is dat een beter binnenklimaat zorgt voor een betere concentratie van leerlingen gedurende een schooldag, wat bijdraagt aan betere leerprestaties. Ook het ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen wordt verlaagd. Dankzij subsidie van het Ministerie van OCW, provincie Overijssel en gemeente Zwolle, konden de scholen aan de slag met hun binnenklimaat. Het beschikbare bedrag (in totaal ruim 1,6 miljoen euro, waaraan de schoolbesturen drie ton zelf hebben bijgedragen) werd besteed aan de verbetering van de luchtbehandeling (mechanische ventilatie). Daarnaast investeerden scholen in verbeteringen aan bijvoorbeeld de verlichting, zonwering, dakisolatie, HR glas en HR ketel.

Scholen

De scholen die de hun binnenklimaat verbeterd hebben zijn zowel openbare, als bijzondere scholen. Ook enkele scholen voor speciaal (basis)onderwijs hebben aan het project deelgenomen. Het gaat om de volgende scholen

– De Aquarel

– De Ambelt

– De Ark

– Het Carillon

– De Sluis

– De Wingerd

– De Eliezerschool

– De Enkschool

– De Koningin Emmaschool

– De Morgenster

– De Parkschool

– De Phoenix

– De Smaragd

– Het Speelwerk

– De Springplank

– DeToonladder

– De Vlieger

– De Vrije School Michael

– De Werkschuit

– De Wieden

Duurzaam Zwolle

Zwolle is al langere tijd aan de slag met duurzaamheid. De gemeente wil vanuit een duurzaam perspectief investeren in de toekomst van de stad en van de regio. Uitgangspunt is de overtuiging dat het samen inzetten op innovatieve oplossingen en het zien en verbinden van kansen bijdraagt aan de houdbare stad Zwolle. Het uitzetten van een duidelijke koers naar duurzaamheid is daarmee voor Zwolle een keuze voor een toekomst in balans.

De provincie Overijssel investeert tot en met 2011 extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Daarbij gaat het om projecten die provincie en gemeenten gezamenlijk uitvoeren en financieren.

Artikel delen: