Zwollenaren positief over hun buurt

Zwolle – Het gaat goed in Zwolle. Dat is de conclusie van het negende buurt-voor-buurtonderzoek, waaraan ruim 6000 Zwollenaren hebben meegedaan. De uitkomsten van het tweejaarlijkse onderzoek geven een goed beeld van de buurtbeleving van de Zwollenaren.

Inwoners van Zwolle geven hun buurt een gemiddelde van 7,7, waaruit blijkt dat zij hun buurt over het algemeen als positief ervaren. De woonomgeving en veiligheidsbeleving worden hoger beoordeeld dan in 2009 en ruim 90% van de Zwollenaren vindt hun buurt prettig om in te wonen. Dit blijkt uit het Buurt voor buurtonderzoek 2011 van de gemeente Zwolle. Het onderzoek is te vinden op www.zwolle.nl/buurtvoorbuurtonderzoek. In dit tweejaarlijkse onderzoek komen de thema's 'Algemeen', 'Woonomgeving', 'Sociaal', 'Voorzieningen', 'Veiligheid', en 'Functioneren gemeente' aan bod. Op sociaal gebied is het beeld ten opzichte van 2009 stabiel. Hoewel het verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefbaarheid in de buurt iets gedaald is, zijn er vergeleken met twee jaar geleden meer Zwollenaren actief betrokken geweest om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren. Als grootste buurtproblemen worden 'te hard rijden' en 'rommel op straat' het vaakst genoemd.

Minder Zwollenaren voelen zich wel eens onveilig in hun buurt. Met name inwoners van Dieze-West, Westenholte en Aalanden voelen zich veel minder onveilig ten opzichte van 2009. Holtenbroek geeft het laagste rapportcijfer voor de veiligheid (6,2). De gemeentelijke aandacht voor buurtproblemen is volgens de deelnemers toegenomen.

Met het Buurt voor buurtonderzoek wil de gemeente Zwolle een beeld krijgen van de beleving en waardering van de Zwolse inwoners over de beleving van leefbaarheid en veiligheid. In totaal hebben 6.600 Zwollenaren meegedaan aan het onderzoek. De uitkomsten worden in de wijkplatforms gepresenteerd. De gemeente Zwolle wil alle deelnemers bedanken voor het invullen van de enquete.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Wanneer gaat de gemeente Zwolle eens betere straatverlichting aanbrengen in Dieze West (wit licht in plaats van oranje) en zorgen dat de groenstroken laag blijven ???

Reageer