‘Uiterwaardboringen’ bij Westenholte

Zwolle – Als voorbereiding op de uitvoering van het Ruimte voor de Rivierproject Dijkverlegging Westenholte worden tot medio oktober werkzaamheden uitgevoerd in verband met aanpassingen aan ondergrondse kabels en leidingen. De kabels en leidingen die nu in de uiterwaarden bij Westenholte liggen, worden verplaatst of verdiept om de Dijkverlegging Westenholte mogelijk te maken.

 

boring_dijkverlegging_westenholte.jpg

 

De boringen vinden plaats aan de noordwestelijke zijde van de Zalkerveerweg en tussen de Zalkerveerweg en de Vreugderijkerwaard. Voor de boringen wordt een grote boorinstallatie ingezet. Voor het verplaatsen en verdiepen van de kabels en leidingen worden ook onderdelen uitgelegd en aan elkaar gelast. Deze buizen worden vervolgens door de geboorde gaten getrokken en later aangesloten op het bestaande netwerk. Uiteraard wordt er alles aan gedaan om overlast zo veel mogelijk te beperken.

 

dijkverlegging_westenholte_2.jpg

 

Het Waterschap Groot Salland voert in Zwolle twee Ruimte voor de Rivierprojecten uit. Naast de Dijkverlegging Westenholte gaat het hierbij om de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden bij Zwolle Zuid. Voordat de hoofdwerkzaamheden – het graven van geulen en het verleggen van de dijk – van start kunnen, moeten nu eerst voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen. Hiermee is begonnen bij Westenholte. Schelle en Oldeneel volgt in 2012.

Op acht plaatsen meer ruimte voor de IJssel

Het landelijke programma Ruimte voor de Rivier zorgt met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel.

Meer informatie over Ruimte voor de Rivier is te vinden op:

www.wgs.nl/ruimtevoorderivier en www.ruimtevoorderivier.nl.

Artikel delen: