Cursus voor ouder(s) en kinderen: Kind in de Knel

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar en hun ouder(s) die in de thuissituatie te maken hebben met spanningen, ruzies of geweld, is de cursus ‘Kind in de knel ‘ ontwikkeld. Deze start woensdag 23 mei november in Zwolle, in het GGZ gebouw aan de Burgemeester Roelenweg. Het doel van deze groep is het voorkomen dat de kinderen problemen krijgen als gevolg van de situatie thuis. Een gespannen situatie thuis kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen weten zich vaak geen raad met alle verwarrende gebeurtenissen. Voor al deze situaties geldt: de ouder of ouders kunnen hun kind helpen door samen aan deze groep mee te doen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via het cursuscentrum Preventie van RIAGG Zwolle, via 038 426 9 522 of www.riaggzwolle.nl.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijenkomst heeft één onderwerp. De eerste bijeenkomst is alleen voor de ouder(s) en is bedoeld als kennismaking met elkaar. De tweede tot en met de zesde bijeenkomst is voor ouder(s) en kinderen. Na een gezamenlijke start gaan de kinderen onder begeleiding bezig met spel en beweging. De ouder(s) gaan met elkaar en een begeleider in gesprek en krijgen informatie over het onderwerp van de bijeenkomst. Het laatste kwartier komen ouder(s) en kind weer bij elkaar en wordt er gezamenlijk een activiteit gedaan. Voor meer informatie kunt u terecht bij de mevrouw Chris te Riele via (038) 426 9 522 of kijk op www.riaggzwolle.nl 

Artikel delen:

Reageer