Zwolle krijgt ruim voldoende voor voorzieningen Wmo

Zwolle – De gemeente Zwolle krijgt van haar Wmo-cliënten een ruim voldoende voor de uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo in 2010. De resultaten sluiten aan bij die van eerdere klanttevredenheidsonderzoeken. Vergeleken met andere gemeenten scoort Zwolle vooral hoog op de toegang tot de ondersteuning.

Inwoners van Zwolle staan centraal in de Wmo. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in de mate waarin klanten tevreden zijn over de kwaliteit en uitvoering van de individuele voorzieningen Wmo. De gemeente Zwolle meet jaarlijks de kwaliteit via een bench mark, zodat de resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere gemeenten. Dit jaar hebben 162 gemeenten deelgenomen aan het onderzoek. De Wmo-cliënten in Zwolle geven gemiddeld een 7,5 voor de aanvraagprocedure. Voor het eerst is er ook onderzoek gedaan naar de kanteling binnen de Wmo. Dit houdt in dat er steeds meer gekeken wordt naar de eigen kracht van mensen, de inzet van hun sociale netwerk en de wijze waarop voorzieningen kunnen worden ingezet.

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten over de behandeling van hun aanvraag het meest tevreden zijn. 93% is tevreden over de manier waarop de Wmo-consulenten kijken naar de persoonlijke situatie van de cliënt (referentiegroep: 87%). 88% is tevreden over de wijze waarop gekeken is of er nog andere hulp nodig was of dat er voorzieningen nodig waren (referentiegroep: 82%). Ook over de indicatiestelling zijn respondenten (zeer) tevreden.

Hulp bij het huishouden

De deelnemers geven gemiddeld een 7,7 voor de hulp bij het huishouden. Van de respondenten maakt 15% gebruik van een persoonsgebonden budget. Dat cliënten keuze hebben tussen zorg in natura en een pgb, blijkt bij veel respondenten niet bekend. Bij het verstrekken van informatie over het persoonsgebonden budget in het vervolg extra aandacht zijn voor de keuzevrijheid.

Voorzieningen

De deelnemers geven gemiddeld een 7,5 voor woon- en vervoersvoorzieningen en voor rolstoelen. Met name op de woonvoorzieningen en scootmobiel scoort Zwolle hoger dan de referentiegroep. De kwaliteit van de rolstoelen en de dienstverlening door de leverancier ervan worden in Zwolle iets lager beoordeeld dan landelijk.

Collectief vervoer

Het collectief vervoer krijgt gemiddeld een 6,7. Daarmee is de klanttevredenheid wel verbeterd ten opzichte van 2009, toen respondenten het beoordeelden met een 6,4. Toch vindt de gemeente het belangrijk om de kwaliteit van het collectieve vervoer verder te verbeteren. Samen met de vervoersraad en de vervoerder is de gemeente in gesprek om inzicht te krijgen in de knelpunten van reizigers, om op basis daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Artikel delen: