Eerste Peper & Zout over Nederland na Prinsjesdag

Zwolle – Peper & Zout is terug. De smaakmakende gesprekken met uiteenlopende thema’s, levendige discussies, live muziek en diepgang bijt dit jaar het spits af met het onderwerp ‘Nederland na Prinsjesdag 2011’. Peper & Zout is een bijzondere samenwerking van Christelijke Hogeschool Windesheim en De Stentor. Vier aansprekende tafelgasten geven, ieder vanuit hun referentiekader, hun visie op de troonrede 2011 en de gevolgen voor Nederland. Peper & Zout; smaakmakende gesprekken vindt plaats op 20 september om 20.00 uur bij Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit. De toegang is gratis.

De inhoud van de troonrede 2011 is nog niet bekend, maar minderen, inkrimpen en bezuinigingen zullen centrale thema’s zijn en blijven. Wat nu te doen? Veel gehoord: wel bezuinigen maar niet op deze manier, niet met deze ingrepen. Maar hoe wel? Wat betekent dit voor ons land, voor onze stad, voor ons? Wat zijn de consequenties? En is het vooral een doemscenario, of biedt het ook nieuwe perspectieven, nieuwe kansen? In de media zijn de meningen verdeeld. Hoe zit dat in Zwolle?

Het thema wordt besproken met drs Josje den Ridder, politicoloog en wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau , waar zij betrokken is bij het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Aan de gesprekstafel zitten ook Joey Hullegie, medeauteur van ‘Dappere nieuwe Wereld’, Manager Eenheid Ontwikkeling van de Gemeente Zwolle, Cor van Gasteren en Jan Hoogland, lector Samenlevingsvraagstukken bij de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Het gesprek wordt op informele wijze geleid door Harold de Haan, chef stadsredactie van de Stentor en Arie Jansen, senior Adviseur Onderzoek bij Windesheim. Het publiek heeft een grote rol bij Peper & Zout. Er is ruimte voor reflectie, vragen en opmerkingen.

Peper & Zout is een reeks spraakmakende gesprekken waarin uiteenlopende maatschappelijke thema’s worden besproken. Elke derde dinsdag van de maanden september, november, januari, maart en mei. Meepraten kan nu ook via Linkedin Peper & Zout. De setting geeft diepgang in een luchtige en interactieve sfeer. Peper & Zout roept iedereen die geïnteresseerd is op, om vooral aan te schuiven en mee te doen. Meer informatie over Peper & Zout op www.windesheim.nl . Aanmelden mag via f.lange@windesheim.nl .

Artikel delen: